Saltar al contenido principal
Buscar Buscador
Salir

Encuentra lo que estás buscando

  • Inicio
  • Como preparar a miña xubilación?

Como preparar a miña xubilación?

​​​​​​​

A xubilación supón un cambio na vida dunha persoa

Seguramente durante a túa vida laboral che expuxeches en numerosas ocasións todo o que che gustaría facer cando comeces estoutra etapa da vida e dispoñas de tempo para dedicalo a aquilo que máis che interese. Pero xunto coa ledicia de ter tempo para gozar, chega a realidade de non cobrar un salario.


E por onde empezo?

A pensión pública de xubilación só pode cubrir unha parte dos ingresos que se perciben en activo e canto maior sexa o salario, menos porcentaxe sobre o mesmo representará a pensión. Ademais, o futuro a longo prazo do sistema público é incerto.


Unha xubilación cómoda requirirá complementar a pensión da Seguridade Social e as pensións empresariais co aforro e investimento persoal. Por iso, é importante prever e planificar a xubilación e empezar a aforrar canto antes sexa cal sexa a túa idade ou situación familiar.

Canto cartos necesitarei despois de xubilarme?

Estimar cantos cartos faranche falta cando te xubiles será o primeiro paso para empezar a prepararche para a xubilación xa que non poderás planificar ben o aforro se non determinas o teu obxectivo.

Para iso, terás que ter en conta como che gustaría vivir nesta etapa da vida e cantos anos crees que vivirás. Ademais terás que ter en conta outros factores que afectan aos cartos como a inflación.

Pensa en como che gustaría que fose esa etapa da túa vida:

  • Que queres facer? Viaxar, estudar, facer traballos de voluntariado, dedicarche a perfeccionar algún pasatempo…
  • Onde pensas vivir? Na túa vivenda actual, volver ao teu pobo, mudarte a outro clima ou preto dos teus fillos ou trasladarte a unha residencia de maiores…
  • Que expectativas de saúde tes? Contas con algún seguro privado que queiras manter despois de xubilarte ou contarás coa Seguridade Social? En caso de non poder coidar de ti mesmo, tes familia ou outros recursos?

Unha vez definido poderás calcular de cantos cartos deberás dispoñer ao mes para manter este estilo de vida.

Aínda que soe estraño terás que pensar cuantos anos crees que vivirás. Iso dependerá en gran medida do teu estilo de vida, a túa alimentación, os teus antecedentes familiares, as túas condicións de saúde actuais, etc.


A partir da estimación realizada dos cartos que precisarás ao mes para vivir conforme ás túas expectativas e tendo en conta a túa esperanza de vida, poderás achar unha cifra aproximada dos cartos totais que precisarás para vivir despois da xubilación.

Acórdate ademais de considerar o efecto da inflación. Hai que ter en conta que un determinado importe agora non alcanzará para vivir igual dentro de 5, 10 e 20 anos.

Cal será a miña pensión?

A pensión para percibir será a pensión pública que, no seu caso, corresponda, xunto coas prestacións complementarias a este sistema por medio de sistemas de previsión privados que algunhas empresas ofrecen aos seus empregados.

1

En canto á pensión pública existen diversos réximes como son o réxime xeral coas súas diversas modalidades (xubilación anticipada, xubilación flexible, xubilación parcial e xubilación especial aos 64 anos) e o réxime especial (Réxime de Traballadores por Conta Propia ou Autónomos, o Especial Agrario, o de Empregados do Fogar…), que seguen as mesmas condicións que o réxime xeral con pequenos matices.

Podes consultar máis información na web da Seguridade Social.

2

Estes poden ser individuais ou colectivos, estes últimos a través de produtos que instrumenten os compromisos por pensións das empresas cos seus traballadores.

Cada traballador debe informarse da existencia ou non de sistemas de previsión complementarios na súa empresa e, en caso de existir, do seu importe previsto e condicións.

​​​​​​​

Factores a ter en conta para o cálculo da pensión pública de xubilación

Para calcular o importe da pensión pública contributiva por xubilación hai que considerar 3 factores:

  • Idade legal de xubilación.
  • Anos de cotización utilizados para calcular a base reguladora.
  • Anos de cotización necesarios para cobrar unha porcentaxe da base reguladora.

La edad legal de jubilación será de 67 años a partir de 2027. Hasta esa fecha, el aumento de la edad para poder jubilarse será progresivo, incrementándose dos meses por año desde 2019 hasta el 2027.

La edad de jubilación seguirá siendo los 65 años (como ocurría antes de la reforma de 2013) en caso de acreditar haber cotizado durante un cierto período mayor de lo exigido. A partir de 2027 este período será de 38 años y 6 meses.

La base reguladora viene a ser un promedio de la base de cotización del trabajador durante X años previos a la fecha de jubilación. La base de cotización no es lo mismo que el salario. Existen límites mínimos y máximos de bases de cotización.


Para calcular la base reguladora se considerarán a partir de 2022 los últimos 25 años cotizados:

Base reguladora = Promedio de las bases de cotización durante los 300 meses inmediatamente anteriores a la fecha causante de la jubilación (25 x 12), dividido por 350 (25 X 14).

El trabajador podrá cobrar un porcentaje de su base reguladora según los años que haya cotizado a la Seguridad Social.

A partir de 2027, se eleva a 37 el número de años necesarios para poder cobrar el 100% de la pensión.

En caso de no contar con los años de cotización necesarios, se aplica un coeficiente reductor, por cada mes que falta. El mínimo de años cotizados es de 15, lo que da derecho a cobrar el 50% de la base reguladora.

Además, existen bonificaciones para aquellos trabajadores que prolongan su vida laboral más allá de los 67 años.

No obstante, hasta el año 2027 se establece un período transitorio y gradual. Los coeficientes exactos para cada año se pueden consultar en la página de la Seguridad Social.

Hay que tener en cuenta que existen cuantías mínimas y máximas para las pensiones públicas, que se revisan periódicamente. Puedes consultarlas en la web de la Seguridad Social.


En la web de la Seguridad Social puedes acceder a una herramienta con el que calcular tu pensión.

Ver herramienta

Produtos financeiros para a xubilación

Unha vez que teñas unha idea aproximada de canto necesitarás durante a xubilación para manter o nivel de vida desexado, e estimado o importe da pensión pública coa que poderás contar (ademais do complemento da empresa, en caso de existir) e tendo en conta a túa esperanza de vida, poderás calcular se necesitarás cartos adicionais para levar a cabo as túas metas.


Seguir lendo