Saltar al contenido principal
Buscar Buscador
Salir

Encuentra lo que estás buscando

Como xestionar as débedas?

​​​​​​​

O fondo de emerxencia: Por que é importante?

Hai moitas cousas na vida que se escapan do noso control. Os electrodomésticos estráganse, os coches se avarían, as persoas poden ter accidentes, divorciarse, enfermar ou perder os seus traballos. Os gastos imprevistos que poden xurdir son infinitos e ademais aparecen nos momentos menos oportunos.

Se non contas cun colchón de cartos adoitado ao que poidas recorrer inmediatamente, calquera emerxencia podería facer que todos os teus plans se viñesen abaixo. Ter un aforro para imprevistos pode evitar que teñas que recorrer a opcións máis custosas como, por exemplo:

Pedir un préstamo ou pagar con tarxeta de crédito Endebedarnos máis en tempos difíciles é pouco aconsellable, xa que os intereses aumentarían os nosos gastos fixos cando menos podémonolo permitir. É a mellor forma de caer na trampa dun endebedamento cada vez maior. Ademais, en casos de necesidade, podémonos ver forzados a aceptar condicións pouco favorables.

Vender posibles investimentos a máis longo prazo, como accións ou fondos de investimento, para convertelos en recursos líquidos. Ademais, pode ocorrer que nese momento os mercados non sexan favorables e teñas que vender a un prezo inferior ou mesmo con perdas. E aínda que non fóra así, estariamos sabotando os nosos obxectivos a longo prazo ao desfacernos destes investimentos.

Non podemos evitar que cheguen momentos difíciles, pero un fondo de emerxencia pode paliar a situación...

A cantidade necesaria que hai que ter no fondo de emerxencia depende das circunstancias persoais: con que ingresos conta a familia, cantas persoas están ao noso cargo e que outras opcións teriamos para atopar cartos rapidamente en caso de necesidade.

Recoméndase acumular un fondo equivalente a tres-seis meses de gastos.


Onde gardar o teu fondo de emerxencia?

O cartos do teu fondo de emerxencia terás que gardalos tendo en conta os seguintes aspectos:

Los imprevistos, por definición, no se prevén, así que el dinero del fondo de emergencia tiene que estar fácilmente disponible cuando se necesita.

El fondo de emergencia es su colchón de seguridad; por ello, deposítalo en productos sin riesgo donde le garanticen la preservación del capital, que su dinero siempre va a estar ahí.

En el caso del fondo de emergencia, la disponibilidad y seguridad son más importantes que la rentabilidad, pero tampoco interesa tener todo ese dinero inmovilizado en una cuenta o debajo del colchón, sin producir nada.

Algunas opciones:

  • Cuentas bancarias a la vista remuneradas que ofrecen total liquidez y pagan intereses. Estas cuentas remuneradas no suelen admitir domiciliaciones de recibos porque están concebidas para ahorrar, no como cuenta operativa. Normalmente se abonan los intereses cada mes. Hay que consultar si se exige un saldo mínimo y si existen comisiones y gastos que puedan "comerse" esa rentabilidad.
  • Fondos de dinero, o fondos de inversión monetarios: fondos de inversión que invierten en activos financieros de renta fija a corto plazo, como por ejemplo letras del tesoro y pagarés de empresas.


Endebedarse é utilizar cartos prestados para comprar agora e pagar máis tarde

É practicamente imposible pasar toda a vida sen endebedamento. A maioría non podemos pagar dunha soa vez nin unha vivenda nin un coche, por exemplo. Ademais, en certas ocasións pedir cartos prestados ten máis sentido que desembolsar toda a cantidade de golpe, e mesmo pode resultar beneficioso fiscalmente.

​​​​​​​

​​​​​​​

OLLO!

Un exceso de endebedamento fai estragos en calquera orzamento, xa que pode aumentar os nosos gastos fixos mensuais ata niveis insostibles. Esta situación fai que sexa unha angustia chegar a fin de mes e que resulte imposible aforrar o suficiente para lograr os nosos obxectivos financeiros a medio e longo prazo.

As débedas

Como saber se estamos endebedados en exceso?

Moitos expertos din que o total dos pagos mensuais destinados a pagar débedas, é dicir, as cotas e intereses da hipoteca e dos demais préstamos, incluíndo as tarxetas de crédito, non debe exceder o 40% dos ingresos mensuais. Outros establecen este límite nun 35%.


Hoxe en día, debido ao alto custo da vivenda, pode resultar moi difícil non exceder ese 40%, pero segue sendo un obxectivo.


Estás endebedado en exceso?

​​​​​​​null

​​​​​​​

Unha boa xestión do endebedamento, é dicir, a utilización intelixente de crédito, permítenos:

  • Aumentar o noso poder adquisitivo inmediato
  • Mellorar o noso nivel de vida
  • Solucionar emerxencias financeiras
  • Manter os custos do crédito a niveis razoables

Canto sabes sobre o crédito?

Cal é o custo de endebedarnos?

Dispoñer dun crédito adoita implicar ter que pagar intereses, comisións e outros gastos. Ademais, é importante saber que un financiamento «sen intereses» non significa que o custo do crédito sexa cero. Por iso, é importante coñecer as diferenzas entre o TIN e a TAE e saber cal dos dous é o indicador máis adoitado para comparar os diferentes produtos que ofrecen as entidades:

El interés es el importe que la entidad financiera cobra por el servicio de prestarnos su dinero. El tipo de interés puede ser fijo o variable. 

Un tipo de interés fijo es el que se mantiene igual durante la vida del préstamo o crédito. 

Un tipo de interés variable puede subir o bajar durante la vida del préstamo. Están vinculados a un tipo de referencia. El más habitual es el Euribor, al menos en las operaciones hipotecarias. 

Es muy importante distinguir entre tipo de interés nominal y la TAE. 

Si quieres calcular la cuota, la rentabilidad o la TAE de tu préstamo hipotecario o personal, puedes hacerlo con estos simuladores. 

La TAE (Tasa Anual Equivalente) es un indicador que, en forma de tanto por ciento anual, revela el coste o rendimiento efectivo de un producto financiero, ya que incluye el interés y los gastos y comisiones bancarias.

Al contratar un depósito interesa una mayor TAE, ya que implicaría mayor rentabilidad, mientras que, para pedir un crédito, una menor TAE, implica menor coste. Es el indicador más adecuado para comparar los distintos productos que ofertan las entidades.

Algunos créditos pueden tener un tipo de interés nominal bajo, pero muchas comisiones por otros conceptos: de apertura, de amortización parcial, de cancelación o de estudio. Así, un crédito con un tipo de interés nominal del 3% puede resultar mucho más costoso que otro con el 5%.

Al comparar distintos préstamos y créditos, siempre hay que utilizar la TAE, pero teniendo en cuenta los siguientes consejos:

  • Compara la TAE de préstamos a un mismo plazo. Las comisiones hacen que sea diferente según el plazo para el que se calculan.
  • Ten cuidado al comparar la TAE de un préstamo fijo con la de otro variable; en este último caso será siempre una tasa teórica, porque no hay manera de saber a priori cuál va a ser la evolución del índice de referencia. En el caso de un préstamo de tipo de interés fijo la comparación es fácil: cuanto menor es la TAE menos dinero pagaremos.


¡No te pierdas nada!

Mantente al día de todas las novedades de Finanzas para Todos suscribiéndote a nuestra newsletter. Todas las novedades sobre finanzas, en tu correo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam dapibus aliquam ipsum, quis posuere ligula eleifend vel. Morbi rhoncus, dolor vitae blandit volutpat, tortor neque tincidunt eros, id hendrerit orci sem vel nisl. Nunc lacinia neque non erat volutpat condimentum. Vestibulum in egestas turpis. Donec consequat odio quis fermentum convallis. Vivamus dui lorem, posuere vel leo in, tempor tempus tortor. Fusce rutrum dapibus gravida. Phasellus tempus, velit sit amet porta faucibus, nulla elit tempor lorem, at commodo ligula purus eget dui.