Saltar al contenido principal
Buscar Buscador
Salir

Encuentra lo que estás buscando

Accesibilidade

A Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV) comprometeuse a facer accesible o sitio web de Finanzas para Todos de conformidade co Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público (de aquí en diante, Real Decreto 1112/2018 ).

A presente declaración de accesibilidade aplícase ao sitio web https://www.finanzasparatodos.es/ga/inicio 


Situación de cumprimento

Este sitio web é parcialmente conforme co RD 1112/2018 debido ás excepcións e á falta de conformidade dos aspectos que se indican a continuación.


Contido non accesible

O contido que se recolle a continuación non é accesible polos seguintes motivos:

 • Falta de conformidade co RD 1112/2018:
  • Nesta declaración de accesibilidade non se recollen as barreiras de páxinas externas aínda que formen parte do proceso de navegación.
  • O sitio web contén imaxes sen contido alternativo.
  • Os documentos PDF conteñen imaxes sen alternativas e falta o marcado de táboas e encabezamentos.
  • A estrutura de encabezamentos das páxinas contén algúns saltos na xerarquía.
  • A secuencia de navegación a través do teclado e dos lectores de pantalla pode non ser significativa.
  • Os documentos PDF non conteñen o etiquetado que indica a orde secuencial de lectura aos lectores de pantalla.
  • Usáronse cores para transmitir información sen ofrecer ningunha alternativa.
  • O contraste entre elementos textuais e non textuais co fondo tamén pode ser insuficiente para algúns usuarios con discapacidade visual.
  • O redimensionamento do texto pode provocar que algúns contidos queden superpostos.
  • Incluíronse imaxes de texto.
  • Poderíase perder contido ou funcionalidade nalgunhas páxinas se o usuario non navega desprazándose en dúas dimensións.
  • Algúns elementos non son accesibles a través do teclado.
  • As etiquetas e os textos dos encabezamentos poden ser repetitivos ou incomprensibles para todos os tipos de usuarios. Tamén podería ser distinto o texto da etiqueta de control do formulario.
  • O título dalgunhas páxinas non inclúe o nome do sitio e a sección na que se atopa o usuario.
  • Hai páxinas nas que os títulos non describen a súa temática ou propósito.
  • O foco non segue unha orde secuencial.
  • O texto dalgunhas ligazóns non achega información contextual suficiente.
  • Algunhas páxinas non conteñen elementos que permitan localizar contidos por múltiples vías (buscadores, mapa web, etc.).
  • Os textos dos encabezamentos e etiquetas poden non ser comprensibles por todos os usuarios.
  • O foco do teclado non sempre é visible.
  • Nalgúns documentos PDF non se marcou o idioma xeral.
  • Algunhas partes da web que están en idiomas diferentes ao xeral non se marcaron co cambio de lingua correspondente.
  • O cambio de idioma dos textos dalgunhas páxinas non se marcou no código fonte para que os lectores de pantalla e os tradutores automáticos poidan detectalo.
  • Algúns formularios poden carecer de etiquetas e instrucións suficientes.
  • O validador automático do Consorcio W3C indica que existen erros no código HTML e nas follas de estilo CSS.
  • Algúns elementos interactivos non son accesibles para os lectores de pantalla.
  • Non se cumpren todos os criterios da norma UNE EN 301 549 v2.1.2
 • Carga desproporcionada
  • Non aplica.
 • Contido que non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable
  • Poderían existir ficheiros ofimáticos en PDF ou outros formatos publicados antes do 20 de setembro de 2018 que non cumpren na súa totalidade os requisitos de accesibilidade.

Preparación da presente declaración de accesibilidade

A presente declaración foi preparada o 30 de setembro de 2022.

O método empregado para preparar a declaración foi unha autoavaliación con recursos externos realizada polo propio organismo.

Última revisión da declaración : 12 de setembro de 2023.


Observacións e datos de contacto

As comunicacións, solicitudes, queixas e reclamacións refírense á accesibilidade do sitio web de Finanzas para Todos da CNMV.

Se o que desexa é formular unha reclamación ou unha consulta a unha entidade financeira supervisada pola CNMV, acceda á sección de "Inversores e Educación Financeira" no portal web da CNMV ou a través do trámite da Sede Electrónica "reclamacións, queixas e consultas de inversores".


Comunicacións

Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a do Real Decreto 1112/2018) como, por exemplo:

 • Informar sobre calquera posible incumprimento por parte deste sitio web.
 • Transmitir outras dificultades de acceso ao contido.
 • Formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade do sitio web.

As devanditas comunicacións poden realizarse a través de dúas vías:

Solicitudes de información accesible e queixas

Tamén pode solicitar que se lle proporcionen nun formato accesible os contidos publicados neste sitio web que estean excluídos da obriga de ser accesibles e formular queixas relativas aos requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.b do Real Decreto 1112/2018) do seguinte xeito:

 • Envío electrónico, a través do Rexistro Electrónico da CNMV (Sede Electrónica) onde deberá acceder á sección "zona aberta" e identificarse mediante os sistemas de autenticación admitidos. Posteriormente seleccionará o trámite Solicitudes de información accesible, queixas e reclamacións sobre accesibilidade.
 • Presencialmente no rexistro da CNMV ou por correo postal cun escrito dirixido ao seguinte enderezo:
  Unidade Responsable de Accesibilidade
  Departamento de Estratexia, Innovación e Finanzas Sostibles.                                                                                                                    Rúa Edison, 4, 28006 Madrid | Rúa Bolivia, 56, (4ª Planta) 08018 Barcelona.
 • Facilítase o seguinte Formulario de solicitudes e queixas que pode utilizar para formular a súa solicitude ou queixa

Na Solicitude de información accesible, débese concretar, con toda claridade, os feitos, razóns e a petición que permitan constatar que se trata dunha solicitude razoable e lexítima.

As comunicacións, solicitudes e queixas sobre accesibilidade deste sitio web serán recibidas e tratadas pola Unidade Responsable de Accesibilidade que pertence ao Departamento de Estratexia, Innovación e Finanzas Sostibles. O prazo para responder á persoa interesada é de vinte días hábiles. Despois de que transcorrese o prazo máximo para resolver, se non se notificou ningunha resposta, entenderase que a solicitude de información accesible non foi aceptada ou que a queixa non se considerou.


Procedemento de aplicación

Se se realizou unha solicitude de información accesible ou unha queixa que se desestimou, se non está de acordo coa decisión tomada ou se a resposta non cumpre os requisitos contemplados no artigo 12.5, a persoa interesada poderá iniciar unha reclamación. Igualmente poderá iniciar unha reclamación no caso de que transcorrese o prazo de vinte días hábiles sen obter resposta.

A reclamación pode ser presentada do seguinte modo:

 • Envío electrónico, a través do Rexistro Electrónico da CNMV (Sede Electrónica) onde deberá acceder á sección "zona aberta" e identificarse mediante os sistemas de autenticación admitidos. Posteriormente seleccionará o trámite Solicitudes de información accesible, queixas e reclamacións sobre accesibilidade.
 • Presencialmente no rexistro da CNMV ou por correo postal cun escrito dirixido ao seguinte enderezo:
  Unidade Responsable de Accesibilidade
  Departamento de Estratexia, Innovación e Finanzas Sostibles
  Rúa Edison, 4, 28006 Madrid | Rúa Bolivia, 56, (4ª Planta) 08018 Barcelona.

  Facilítase o seguinte Formulario de reclamacións que pode utilizar para formular a súa reclamación.

As reclamacións sobre accesibilidade dixital deste sitio web serán resoltas polo Director Xeral de Política Estratéxica e Asuntos Internacionais. O prazo para responder á persoa interesada é de dous meses. Despois de que transcorrese o prazo máximo para resolver, se non se notificou ningunha resposta, entenderase que a reclamación foi desestimada.


Documentación obrigatoria

A presentación de solicitudes, queixas e reclamacións sobre a accesibilidade de sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles da CNMV inicia un procedemento administrativo. Por este motivo, na solicitude, queixa ou reclamación ten que quedar constancia da identidade da persoa interesada.

Cando a persoa interesada sexa unha persoa física e a solicitude, queixa ou reclamación sobre accesibilidade dixital se presente mediante correo postal ou presencialmente no rexistro da CNMV:

 • Se se presenta en nome propio, débese anexar unha copia por ambas as dúas caras do DNI, NIE, pasaporte ou outro documento de identificación válido da persoa interesada.
 • Se se presenta a través dun representante, débese anexar unha copia por ambas as dúas caras do DNI, NIE, pasaporte ou outro documento de identificación válido da persoa interesada e do representante, ademais dunha copia do poder ou doutro documento que acredite a representación.

Nas solicitudes, queixas ou reclamacións sobre accesibilidade dixital que se presenten mediante correo postal ou presencialmente no rexistro da CNMV nas que a persoa interesada sexa unha persoa xurídica, débese anexar unha copia por ambas as dúas caras do DNI, NIE, pasaporte ou outro documento válido que identifique o asinante da solicitude e a copia do seu poder de representación ou nomeamento para actuar en nome da persoa xurídica.


¡No te pierdas nada!

Mantente al día de todas las novedades de Finanzas para Todos suscribiéndote a nuestra newsletter. Todas las novedades sobre finanzas, en tu correo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam dapibus aliquam ipsum, quis posuere ligula eleifend vel. Morbi rhoncus, dolor vitae blandit volutpat, tortor neque tincidunt eros, id hendrerit orci sem vel nisl. Nunc lacinia neque non erat volutpat condimentum. Vestibulum in egestas turpis. Donec consequat odio quis fermentum convallis. Vivamus dui lorem, posuere vel leo in, tempor tempus tortor. Fusce rutrum dapibus gravida. Phasellus tempus, velit sit amet porta faucibus, nulla elit tempor lorem, at commodo ligula purus eget dui.