• Inicio
  • Como coidar a túa contorna persoal e financeira?

Como coidar a túa contorna persoal e financeira?

O fogar

​​​​​​​

Mercar ou alugar?

A compra dunha vivenda para residencia habitual é unha das decisións financeiras máis importante das nosas vidas, xa que ten un efecto moi significativo sobre a nosa economía. Por iso, é relevante que valores as túas circunstancias antes de tomar unha decisión.

En ocasións é posible acceder a determinadas axudas que tratan de facilitar a compra ou o alugueiro da vivenda habitual.

Hai quen pensa que alugar é tirar os cartos, pero lembra que o alugueiro tamén ten vantaxes. Ser propietario supón, ademais das cotas da hipoteca, unha serie de gastos que nin se recuperan nin achegan ningunha vantaxe fiscal. Seguros de fogar, impostos, mantemento e gastos de comunidade representan importantes desembolsos aos que está obrigado o dono. Cando se vive de alugueiro, estes gastos adoitan cubrilos os caseiros. En ocasións é posible acceder a determinadas axudas que tratan de facilitar a compra ou o alugueiro da vivenda habitual.

Comprar unha vivenda depara moitas vantaxes. A primeira, que normalmente é un bo investimento a longo prazo. As mensualidades da hipoteca obríganche a aforrar todos os meses e, ao cabo de 20 ou 30 anos, posuirás plenamente un ben que ten moito valor e sempre ten un mercado no que o poderás vender. A partir de entón, non pagarás nin cotas nin alugueiros e, se é necesario, poderás empregar a vivenda para financiar a túa xubilación ou outro gasto importante.

Iso si, unha vivenda en propiedade ata moito aos seus donos. Non te sentirás coa mesma liberdade se tes que cambiar de residencia por razóns familiares ou laborais.

Se pensas comprar, recorda que ao prezo de venda da casa hai que engadirlle unha serie de gastos asociados á compravenda e formalización do préstamo hipotecario, como a taxación, a verificación rexistral, a comisión de apertura ou subrogación e o seguro de incendio e de protección de pagos.


Non te decides entre mercar ou alugar? Proba a nosa calculadora

Esta calculadora compara os custos de alugamento e compra dunha vivenda, segundo os anos que pensas quedarche nesa casa. Non esquezas considerar tamén as deducións fiscais para o teu caso particular.


Ferramenta Mercar ou Alugar

Antes de decidir, debes ter en conta…

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam dapibus aliquam ipsum, quis posuere ligula eleifend vel. Morbi rhoncus, dolor vitae blandit volutpat, tortor neque tincidunt eros, id hendrerit orci sem vel nisl. Nunc lacinia neque non erat volutpat condimentum. Vestibulum in egestas turpis. Donec consequat odio quis fermentum convallis. Vivamus dui lorem, posuere vel leo in, tempor tempus tortor. Fusce rutrum dapibus gravida. Phasellus tempus, velit sit amet porta faucibus, nulla elit tempor lorem, at commodo ligula purus eget dui.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam dapibus aliquam ipsum, quis posuere ligula eleifend vel. Morbi rhoncus, dolor vitae blandit volutpat, tortor neque tincidunt eros, id hendrerit orci sem vel nisl. Nunc lacinia neque non erat volutpat condimentum. Vestibulum in egestas turpis. Donec consequat odio quis fermentum convallis. Vivamus dui lorem, posuere vel leo in, tempor tempus tortor. Fusce rutrum dapibus gravida. Phasellus tempus, velit sit amet porta faucibus, nulla elit tempor lorem, at commodo ligula purus eget dui.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam dapibus aliquam ipsum, quis posuere ligula eleifend vel. Morbi rhoncus, dolor vitae blandit volutpat, tortor neque tincidunt eros, id hendrerit orci sem vel nisl. Nunc lacinia neque non erat volutpat condimentum. Vestibulum in egestas turpis. Donec consequat odio quis fermentum convallis. Vivamus dui lorem, posuere vel leo in, tempor tempus tortor. Fusce rutrum dapibus gravida. Phasellus tempus, velit sit amet porta faucibus, nulla elit tempor lorem, at commodo ligula purus eget dui.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam dapibus aliquam ipsum, quis posuere ligula eleifend vel. Morbi rhoncus, dolor vitae blandit volutpat, tortor neque tincidunt eros, id hendrerit orci sem vel nisl. Nunc lacinia neque non erat volutpat condimentum. Vestibulum in egestas turpis. Donec consequat odio quis fermentum convallis. Vivamus dui lorem, posuere vel leo in, tempor tempus tortor. Fusce rutrum dapibus gravida. Phasellus tempus, velit sit amet porta faucibus, nulla elit tempor lorem, at commodo ligula purus eget dui.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam dapibus aliquam ipsum, quis posuere ligula eleifend vel. Morbi rhoncus, dolor vitae blandit volutpat, tortor neque tincidunt eros, id hendrerit orci sem vel nisl. Nunc lacinia neque non erat volutpat condimentum. Vestibulum in egestas turpis. Donec consequat odio quis fermentum convallis. Vivamus dui lorem, posuere vel leo in, tempor tempus tortor. Fusce rutrum dapibus gravida. Phasellus tempus, velit sit amet porta faucibus, nulla elit tempor lorem, at commodo ligula purus eget dui.

​​​​​​​

Hipoteca

O tipo de interese é o prezo que as entidades cobran por prestar os seus cartos. Os bancos poden conceder préstamos hipotecarios a un tipo de interese:

  • Fixo
  • Variable
  • Mixto


Seguir lendo

É a opción máis utilizada para acceder a unha vivenda en propiedade. Con todo, non todos os préstamos hipotecarios son iguais, e debido a que o seu peso no orzamento familiar farase sentir durante bastante tempo, é necesario analizar con coidado as opcións.

Para a concesión dun préstamo hipotecario, as entidades esixen como garantía, ademais da persoal de quen o solicita, o propio inmoble, que pasará a ser propiedade da entidade financeira en caso de falta de pagamento.

Esta garantía real dota de maior seguridade á operación, o que significa menos risco para as entidades que prestan os cartos. Por iso, en comparación cos préstamos persoais, os tipos que se cobran son máis baixos e os prazos para a súa devolución moito máis longos.

Ao comprar unha vivenda hai que contratar polo menos un seguro de incendios. Ademais, hai outros seguros destinados a cubrir algúns dos problemas que se poden presentar.

Basicamente, comercialízanse catro tipos de seguros asociados a préstamos hipotecarios.

  • Seguro de danos sobre o inmoble hipotecado.
  • Seguros de amortización de préstamos.
  • Seguros de protección de pagos/préstamos.
  • Seguros de risco de falecemento ou incapacidade.

As axudas públicas para a adquisición dunha vivenda concéntranse para o acceso á vivenda protexida (Vivendas de Protección Oficial, de prezo taxado ou limitado, auto promovidas ou autoconstruídas) e a convenios asinados entre comunidades autónomas e concellos.

As Vivendas de Protección Oficial (VPO) construídas conforme a normativa en vigor para a promoción e adquisición de vivendas. Véndense a un prezo máximo fixado pola Administración, por debaixo do prezo de mercado para casas similares de promoción libre. Ademais ofrecen outras vantaxes como reducións do IVE e bonificacións en aranceis e honorarios de notarios e rexistradores.

Destínanse a mozos e mozas que acceden por primeira vez a unha vivenda, familias numerosas con ingresos baixos e unidades familiares en xeral que non superan certos límites de renda. A renda máxima para o acceso a unha VPO é de 5,5 veces o salario mínimo. A superficie útil das vivendas protexidas ten un límite máximo e adoita ser de 90 m2, ou 120 m2 para familias numerosas.

A oferta de Vivendas de Protección Oficial depende da Comunidade Autónoma.

Todo sobre os seguros do fogar...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam dapibus aliquam ipsum, quis posuere ligula eleifend vel. Morbi rhoncus, dolor vitae blandit volutpat, tortor neque tincidunt eros, id hendrerit orci sem vel nisl. Nunc lacinia neque non erat volutpat condimentum. Vestibulum in egestas turpis. Donec consequat odio quis fermentum convallis. Vivamus dui lorem, posuere vel leo in, tempor tempus tortor. Fusce rutrum dapibus gravida. Phasellus tempus, velit sit amet porta faucibus, nulla elit tempor lorem, at commodo ligula purus eget dui.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam dapibus aliquam ipsum, quis posuere ligula eleifend vel. Morbi rhoncus, dolor vitae blandit volutpat, tortor neque tincidunt eros, id hendrerit orci sem vel nisl. Nunc lacinia neque non erat volutpat condimentum. Vestibulum in egestas turpis. Donec consequat odio quis fermentum convallis. Vivamus dui lorem, posuere vel leo in, tempor tempus tortor. Fusce rutrum dapibus gravida. Phasellus tempus, velit sit amet porta faucibus, nulla elit tempor lorem, at commodo ligula purus eget dui.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam dapibus aliquam ipsum, quis posuere ligula eleifend vel. Morbi rhoncus, dolor vitae blandit volutpat, tortor neque tincidunt eros, id hendrerit orci sem vel nisl. Nunc lacinia neque non erat volutpat condimentum. Vestibulum in egestas turpis. Donec consequat odio quis fermentum convallis. Vivamus dui lorem, posuere vel leo in, tempor tempus tortor. Fusce rutrum dapibus gravida. Phasellus tempus, velit sit amet porta faucibus, nulla elit tempor lorem, at commodo ligula purus eget dui.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam dapibus aliquam ipsum, quis posuere ligula eleifend vel. Morbi rhoncus, dolor vitae blandit volutpat, tortor neque tincidunt eros, id hendrerit orci sem vel nisl. Nunc lacinia neque non erat volutpat condimentum. Vestibulum in egestas turpis. Donec consequat odio quis fermentum convallis. Vivamus dui lorem, posuere vel leo in, tempor tempus tortor. Fusce rutrum dapibus gravida. Phasellus tempus, velit sit amet porta faucibus, nulla elit tempor lorem, at commodo ligula purus eget dui.

¡No te pierdas nada!

Mantente al día de todas las novedades de Finanzas para Todos suscribiéndote a nuestra newsletter. Todas las novedades sobre finanzas, en tu correo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam dapibus aliquam ipsum, quis posuere ligula eleifend vel. Morbi rhoncus, dolor vitae blandit volutpat, tortor neque tincidunt eros, id hendrerit orci sem vel nisl. Nunc lacinia neque non erat volutpat condimentum. Vestibulum in egestas turpis. Donec consequat odio quis fermentum convallis. Vivamus dui lorem, posuere vel leo in, tempor tempus tortor. Fusce rutrum dapibus gravida. Phasellus tempus, velit sit amet porta faucibus, nulla elit tempor lorem, at commodo ligula purus eget dui.