• Inicio
  • Produtos bancarios de financiamento

Produtos bancarios de financiamento

​​​​​​​

«Os que comprenden o interese, cóbrano; os que non o comprenden, están condenados a pagalo». Adóitase atribuír esta frase a Albert Einstein, aínda que non está comprobado que realmente fose súa. Con independencia do seu autor, segue sendo unha verdade para ter en conta: é mellor que os nosos cartos xeren intereses que ter que pagalos.

En que se diferencia un crédito dun préstamo? Aínda que habitualmente consideremos que préstamos e créditos son sinónimos, en realidade son dous produtos distintos.

Un préstamo é a operación financeira na que unha entidade ou persoa (o prestamista) entrega a outra (o prestatario) unha cantidade fixa de cartos ao comezo da operación, coa condición de que o prestatario devolva esa cantidade xunto cos intereses pactados nun prazo determinado. A amortización (devolución) do préstamo normalmente realízase mediante unhas cotas regulares (mensuais, trimestrais, semestrais…) ao longo dese prazo. Por tanto, a operación ten unha vida determinada previamente. Os intereses cóbranse sobre o total dos cartos prestados.

Os préstamos adoitan concederse para financiar a adquisición dun ben ou servizo en concreto: un coche, uns estudos, unha reforma en casa, etc. Os créditos serven máis para cubrir desfasamentos entre cobranzas e pagos e para afrontar períodos pasaxeiros de falta de liquidez. Polo tanto, os créditos adoitan ser máis indicados para empresas que para particulares

Un crédito é a cantidade de cartos, cun límite fixado, que unha entidade pon ao dispor dun cliente. Ao cliente non se lle entrega esa cantidade de golpe ao comezo da operación, senón que poderá utilizala segundo as necesidades de cada momento, utilizando unha conta ou unha tarxeta de crédito. É dicir, a entidade irá realizando entregas parciais a pedimento do cliente. Pode ser que o cliente dispoña de todos os cartos concedidos, ou só unha parte ou nada. Só paga intereses polos cartos dos que efectivamente dispuxese, aínda que adoita cobrarse ademais unha comisión mínima sobre o saldo non disposto. A medida que devolves os cartos poderás seguir dispoñendo de máis, sen pasarte do límite.

Os créditos tamén se conceden durante un prazo, pero a diferenza dos préstamos, cando este termínase pódese renovar ou ampliar. Os intereses dos créditos adoitan ser máis altos que os dun préstamo, pero, como xa dixemos, só se paga pola cantidade empregada.

Un préstamo persoal é un adianto dunha cantidade de cartos con intereses Un préstamo persoal é un contrato polo que a entidade financeira adianta unha cantidade de cartos (principal) a outra persoa chamada prestatario, coa obriga de que devolva o principal e abone ademais uns intereses pactados e os gastos derivados da operación.

As entidades de crédito ofertan infinidade de préstamos persoais, tamén chamados préstamos ao consumo, con distintos nomes comerciais (préstamos coche, créditos vacacións, préstamos vodas…), pero cunhas pequenas variacións todos son practicamente o mesmo.

Resolve as túas dúbidas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam dapibus aliquam ipsum, quis posuere ligula eleifend vel. Morbi rhoncus, dolor vitae blandit volutpat, tortor neque tincidunt eros, id hendrerit orci sem vel nisl. Nunc lacinia neque non erat volutpat condimentum. Vestibulum in egestas turpis. Donec consequat odio quis fermentum convallis. Vivamus dui lorem, posuere vel leo in, tempor tempus tortor. Fusce rutrum dapibus gravida. Phasellus tempus, velit sit amet porta faucibus, nulla elit tempor lorem, at commodo ligula purus eget dui.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam dapibus aliquam ipsum, quis posuere ligula eleifend vel. Morbi rhoncus, dolor vitae blandit volutpat, tortor neque tincidunt eros, id hendrerit orci sem vel nisl. Nunc lacinia neque non erat volutpat condimentum. Vestibulum in egestas turpis. Donec consequat odio quis fermentum convallis. Vivamus dui lorem, posuere vel leo in, tempor tempus tortor. Fusce rutrum dapibus gravida. Phasellus tempus, velit sit amet porta faucibus, nulla elit tempor lorem, at commodo ligula purus eget dui.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam dapibus aliquam ipsum, quis posuere ligula eleifend vel. Morbi rhoncus, dolor vitae blandit volutpat, tortor neque tincidunt eros, id hendrerit orci sem vel nisl. Nunc lacinia neque non erat volutpat condimentum. Vestibulum in egestas turpis. Donec consequat odio quis fermentum convallis. Vivamus dui lorem, posuere vel leo in, tempor tempus tortor. Fusce rutrum dapibus gravida. Phasellus tempus, velit sit amet porta faucibus, nulla elit tempor lorem, at commodo ligula purus eget dui.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam dapibus aliquam ipsum, quis posuere ligula eleifend vel. Morbi rhoncus, dolor vitae blandit volutpat, tortor neque tincidunt eros, id hendrerit orci sem vel nisl. Nunc lacinia neque non erat volutpat condimentum. Vestibulum in egestas turpis. Donec consequat odio quis fermentum convallis. Vivamus dui lorem, posuere vel leo in, tempor tempus tortor. Fusce rutrum dapibus gravida. Phasellus tempus, velit sit amet porta faucibus, nulla elit tempor lorem, at commodo ligula purus eget dui.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam dapibus aliquam ipsum, quis posuere ligula eleifend vel. Morbi rhoncus, dolor vitae blandit volutpat, tortor neque tincidunt eros, id hendrerit orci sem vel nisl. Nunc lacinia neque non erat volutpat condimentum. Vestibulum in egestas turpis. Donec consequat odio quis fermentum convallis. Vivamus dui lorem, posuere vel leo in, tempor tempus tortor. Fusce rutrum dapibus gravida. Phasellus tempus, velit sit amet porta faucibus, nulla elit tempor lorem, at commodo ligula purus eget dui.

Préstamos hipotecarios

Outro dos produtos de financiamento máis habituais para particulares son os préstamos hipotecarios. Falamos sobre eles na sección sobre o fogar.

​​​​​​​

​​​​​​​

A hipoteca inversa: Un tipo de préstamo hipotecario un tanto particular Vai dirixido a persoas maiores de 65 anos ou dependentes que sexan propietarios dunha vivenda.

Ao contrario que na hipoteca convencional, neste caso é o titular quen recibe do banco unha cantidade a cambio do piso (normalmente en forma de renda mensual). A vantaxe é que pode seguir utilizándoo ata o seu falecemento e en ningún momento perde a propiedade da súa vivenda.

Máis sobre a hipoteca inversa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam dapibus aliquam ipsum, quis posuere ligula eleifend vel. Morbi rhoncus, dolor vitae blandit volutpat, tortor neque tincidunt eros, id hendrerit orci sem vel nisl. Nunc lacinia neque non erat volutpat condimentum. Vestibulum in egestas turpis. Donec consequat odio quis fermentum convallis. Vivamus dui lorem, posuere vel leo in, tempor tempus tortor. Fusce rutrum dapibus gravida. Phasellus tempus, velit sit amet porta faucibus, nulla elit tempor lorem, at commodo ligula purus eget dui.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam dapibus aliquam ipsum, quis posuere ligula eleifend vel. Morbi rhoncus, dolor vitae blandit volutpat, tortor neque tincidunt eros, id hendrerit orci sem vel nisl. Nunc lacinia neque non erat volutpat condimentum. Vestibulum in egestas turpis. Donec consequat odio quis fermentum convallis. Vivamus dui lorem, posuere vel leo in, tempor tempus tortor. Fusce rutrum dapibus gravida. Phasellus tempus, velit sit amet porta faucibus, nulla elit tempor lorem, at commodo ligula purus eget dui.

¡No te pierdas nada!

Mantente al día de todas las novedades de Finanzas para Todos suscribiéndote a nuestra newsletter. Todas las novedades sobre finanzas, en tu correo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam dapibus aliquam ipsum, quis posuere ligula eleifend vel. Morbi rhoncus, dolor vitae blandit volutpat, tortor neque tincidunt eros, id hendrerit orci sem vel nisl. Nunc lacinia neque non erat volutpat condimentum. Vestibulum in egestas turpis. Donec consequat odio quis fermentum convallis. Vivamus dui lorem, posuere vel leo in, tempor tempus tortor. Fusce rutrum dapibus gravida. Phasellus tempus, velit sit amet porta faucibus, nulla elit tempor lorem, at commodo ligula purus eget dui.