Saltar al contenido principal
Buscar Buscador
Salir

Encuentra lo que estás buscando

Os cheques

Un cheque é un documento utilizado como medio de pagamento polo cal unha persoa (o librador) ordena a unha entidade bancaria (o librado) que pague unha determinada cantidade de cartos a outra persoa ou empresa (o beneficiario). O librador pode ser tamén o beneficiario, como ocorre cando un utiliza un cheque para sacar cartos da súa propia conta.

Que suxeitos interveñen á hora de emitir un cheque?

 • O librador: é a persoa ou empresa que emite e asina o cheque.
 • O librado: é a entidade bancaria que paga o importe do cheque.
 • O beneficiario: é a persoa ou empresa que pode cobrar o cheque.

En certas ocasións tamén pode existir un endosante e/o un avalista.


Modalidades de cheques

Es aquel emitido contra la cuenta corriente de una persona física o jurídica (empresa). A los titulares de cuentas corrientes se les entrega un talonario personalizado con cheques impresos que pueden utilizar como medio de pago, y en los que figuran:

 • El número de cheque y código de identificación.
 • El código IBAN que identifica la cuenta.

El uso del cheque personal como medio de pago ha disminuido con la aparición de otros más cómodos, como las tarjetas de crédito y la banca online, pero sobre todo debido a los inconvenientes que dificultan su cobro.

Para hacer efectivo el pago de un cheque personal, es necesario que el librador disponga de los fondos necesarios en la entidad que figura como librado. Es decir, si alguien te paga con un cheque personal, no tienes garantía de poder cobrarlo. Si el librador no tiene dinero suficiente en su cuenta, el banco no lo abonará y tendrás que reclamar el pago. Las entidades cobran además altas comisiones por cada cheque devuelto por fondos insuficientes; en España, estas comisiones (normalmente un 2%-3% del valor del cheque, con un mínimo de 9 euros) no las paga quien coloca el cheque sin fondos, sino el que lo presenta para su cobro.

Incluso cuando hay fondos suficientes, si no se cobra el cheque en la misma entidad que el librado (incluso en la misma sucursal), el beneficiario tendrá que pagar una comisión.

Por último, hay que citar los problemas relacionados con la seguridad. Existe la posibilidad de fraude por falsificación o alteración del cheque, lo que puede perjudicar tanto al emisor del mismo como a la persona que lo pretende cobrar.

Es una modalidad de cheque personal en la que la entidad bancaria que ha de pagar (el librado) asegura que hay fondos y que por tanto se pagará. Para garantizar la operación, la entidad bancaria retiene ese importe de la cuenta del librador, además de la comisión que habitualmente se cobre por ese servicio. La entidad anota en el cheque la palabra conformado, certificado u otro término similar y lo firma.

Muchos acreedores exigen los pagos con cheques conformados.

Es aquel en el que el librador (el que firma el cheque) es la propia entidad bancaria que debe pagarlo (el librado). No hace falta tener una cuenta corriente en la entidad para comprar este servicio en caso de tener que utilizarlo como medio de pago.

Es aquel en el que el librado es el Banco de España. Normalmente el librador es una entidad de crédito. Estos dos últimos tipos, al igual que el cheque conformado, refuerzan las garantías del documento.

En realidad no se trata de un medio de pago, sino de un recibí. Es un documento que firma el cliente en prueba de que ha recibido dinero en efectivo de su propia cuenta desde la ventanilla.

Es el que se puede canjear por dinero en efectivo y utilizar como medio de pago en casi todo el mundo. No está relacionado con una cuenta corriente, sino que se paga como un servicio en el momento de recibirlos. Los cheques de viaje son emitidos por entidades bancarias y otros intermediarios financieros no bancarios de reconocida presencia internacional, como VISA, American Express, MasterCard, etc., en euros o en divisas (dólares, libras, yenes…). En caso de robo o pérdidas se pueden sustituir, siempre que no hayan sido ya cobrados.

Coñece as diferentes formas de emitir cheques

Calquera persoa que presenta este tipo de cheque ten dereito a cobralo. Ten moito coidado: se o perdes e calquera o cobra, non poderás reclamar nada.

Neste caso, só a persoa ou empresa co nome que figura no cheque poderao cobrar. Con todo, existe a posibilidade de transferir o dereito de cobranza a un terceiro mediante o que se chama o «endoso». Para endosar un cheque, o beneficiario escribe no documento o nome doutra persoa, quen pasa a ser o novo beneficiario, e asínao. Os cheques nominativos poden incluír a cláusula «á orde», que permite expresamente a súa endoso ou a cláusula «non á orde» que impide a súa transmisión mediante endoso.

Cruzamos un cheque cando debuxamos dúas liñas diagonais paralelas polo seu anverso. Deste xeito só pode ser cobrado nunha determinada entidade bancaria, para que esta á súa vez cóbreo na entidade librada. Os cheques poden «cruzarse», ben polo librador, ben polo tenedor. Nota: se es cliente da entidade que debe pagalo (libralo), normalmente poderás cobrar un cheque cruzado en efectivo.

Se un cheque leva escrita a expresión «abonar en conta» significa que os cartos non se poderán retirar en efectivo, senón que terán que ser ingresados nunha conta bancaria. Isto faise para reducir o risco en caso de perda ou roubo. Os cheques cruzados e os cheques para abonar en conta facilitan a identificación de quen os cobra.

​​​​​​​

Os elementos dun cheque: Os seguintes elementos son obrigatorios nun cheque e a falta de calquera deles invalidaríao.

 • A denominación específica de «cheque» inserida no documento (no idioma empregado para a redacción do mesmo).
 • O mandato de pagar unha determinada cantidade de cartos en euros ou en moeda estranxeira.
 • O nome do librado, sempre unha entidade bancaria.
 • A sinatura do librador.

Existen requisitos naturais cunha comisión suplida pola lei nestes termos:

 • Data de emisión: serán válidos os cheques emitidos sen data (engadiraa despois o beneficiario) do mesmo xeito que aqueles cheques con data posterior ou anterior á expedición.
 • Lugar de pagamento: se non está especificado, considerarase lugar de pagamento do cheque o que apareza xunto ao nome do librado. Se se designaron varios lugares, o cheque será pagadoiro no primeiro deles. A falta destas indicacións, o cheque pagarase no lugar da súa emisión.
 • Lugar de emisión: se non aparece indicado no cheque este considerarase emitido no lugar que apareza xunto ao nome do librador.

​​​​​​​

Se vas operar con cheques, ten en conta os seguintes consellos:

 • Non é aconsellable encher o cheque ata o momento de entregalo ou empregalo.
 • Nunca escribas cheques «en branco», é dicir, asinados por ti, pero sen especificar o importe para pagar. É unha práctica sumamente arriscada xa que outra persoa podería poñer o importe que queira e ti estarías obrigado ao seu pagamento.
 • Para maior seguridade, o importe para pagar escríbese dúas veces: unha en números e outra en letras. Nos dous casos rodéase o importe con símbolos ou liñas para que ninguén poida escribir cifras ou palabras adicionais.
 • Por exemplo, se escribes 50,00 €, alguén podería engadir un 9 diante e converter o importe para pagar a 950,00 €. Para impedir isto escríbese #50,00# €.
 • Ten en conta que un cheque é pagadeiro á vista, é dicir no momento da súa presentación, aínda que escribas unha data de emisión futura.
 • Por outra banda, se queres ter constancia de quen cobrou o cheque, esténdeo nominativo e cruzado ou a abonar en conta.
 • Mantén sempre os fondos necesarios na túa conta para cubrir o importe do cheque e non esquezas asinalo.
 • Se che pagan cun cheque, asegúrate de que non falta ningún dos elementos esenciais.
 • Se queres cobrar o cheque en efectivo, para evitar comisións, preséntao na mesma sucursal que figura como librado.
 • Normalmente, tampouco terás que pagar comisións se o abonas nunha conta da mesma entidade.
 • Ten en conta que, se ingresas un cheque procedente doutra entidade na túa conta, a data valor será o día hábil despois da operación.
 • Se non coñeces ben á persoa ou empresa que estende o cheque, pode ser mellor esixir un cheque conformado ou outro medio de pago.

¡No te pierdas nada!

Mantente al día de todas las novedades de Finanzas para Todos suscribiéndote a nuestra newsletter. Todas las novedades sobre finanzas, en tu correo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam dapibus aliquam ipsum, quis posuere ligula eleifend vel. Morbi rhoncus, dolor vitae blandit volutpat, tortor neque tincidunt eros, id hendrerit orci sem vel nisl. Nunc lacinia neque non erat volutpat condimentum. Vestibulum in egestas turpis. Donec consequat odio quis fermentum convallis. Vivamus dui lorem, posuere vel leo in, tempor tempus tortor. Fusce rutrum dapibus gravida. Phasellus tempus, velit sit amet porta faucibus, nulla elit tempor lorem, at commodo ligula purus eget dui.