Saltar al contenido principal
Buscar Buscador
Salir

Encuentra lo que estás buscando

As tarxetas

As tarxetas son medios de pagamento emitidos por unha entidade financeira ou un comercio. Pola súa comodidade, facilidade de uso, ampla aceptación e pola seguridade que supón non ter que levar moitos cartos en efectivo, as tarxetas convertéronse en parte das nosas vidas. Son o medio de pagamento máis aceptado para efectuar compras por Internet, en viaxes e desprazamentos. 

Todo sobre os diferentes tipos de tarxetas

 • As tarxetas bancarias son as emitidas por unha entidade financeira. España é un dos países europeos con maior rede de caixeiros e terminais de puntos de venda.
 • Tamén existen tarxetas non bancarias, que serven exclusivamente para mercar nos establecementos comerciais que as emiten (grandes almacéns, cadeas de tendas, etc.).
 • As tarxetas de fidelización poden ser emitidas por establecementos comerciais ou de servizos (por exemplo, liñas aéreas) e permiten acumular puntos que dan dereito a descontos ou agasallos.

Clases de tarxetas bancarias​​​​​​​ Sabes cantos tipos de tarxetas hai e que diferenzas teñen entre si?

Son as que permiten utilizar os fondos depositados na conta corrente ou de aforro á que están asociadas. Con elas pódese sacar cartos en oficinas e caixeiros automáticos e tamén realizar pagamentos en comercios. En ambos os casos a operación rexístrase de maneira inmediata na conta, polo que é necesario que existan fondos suficientes para facer fronte ao pagamento ou á retirada de efectivo. Esta é a principal diferenza entre as tarxetas de débito e as de crédito.

O banco podería anticiparche a cantidade necesaria se nun momento dado non houbese suficientes fondos, pero hai que ter en conta que os intereses e gastos que se pagan por deixar a conta en descuberto poden chegar a ser moi elevados.

En principio, podería retirarse tantos cartos como houbese na conta asociada. Con todo, por razóns de seguridade pódese fixar un límite diario, sobre todo para a retirada de fondos dos caixeiros automáticos.

Permiten realizar pagamentos ou obter cartos, ata o límite fixado, sen necesidade de ter fondos na conta bancaria nese momento (a diferenza do que ocorre coas tarxetas de débito). Lembra que empregar unha tarxeta de crédito ten as mesmas consecuencias que dispoñer de calquera outro crédito ou modalidade de financiamento: estás obrigado a devolver os cartos e pagar os intereses establecidos.

O límite do crédito dispoñible debe figurar no contrato da tarxeta. Pode variar ao longo do tempo, sempre co coñecemento e o consentimento previo tanto do titular da tarxeta como da entidade financeira. De forma puntual, as entidades poden autorizar excesos sobre o límite autorizado. Adoita existir un límite de crédito máximo para cada categoría de tarxeta («normal», «prata», «ouro»...).


A devolución dos cartos que se empregou debe facerse da forma e nos prazos previstos, normalmente nos primeiros días de cada mes. Pódense elixir distintas modalidades de pagamento:

 • Pagamento mensual pola totalidade: é a máis sinxela e tradicional. O saldo debedor (todos os gastos realizados durante o mes) págase con cargo á túa conta o primeiro día do mes posterior. Cada mes recibirás un extracto coas operacións realizadas no período anterior e o saldo final que se che cargará na conta asociada. Debes ter cartos suficientes para pagar todo o saldo e liquidar a débeda. Se o pagas desta forma non se che cargarán intereses.
 • Pagamento aprazado: é a modalidade de «cota flexible» ou revolving. Permite ao titular financiar as súas compras segundo as súas necesidades, xa que elixe canto queres pagar cada mes. É dicir, con estas tarxetas é posible aprazar o pagamento mediante unha cota, fixa ou flexible, coma se tratase da amortización dun préstamo. Se a cota mensual é reducida, pode ocorrer que non sexa suficiente para pagar todos os intereses xerados ata ese momento, polo que a débeda incrementarase na cantidade necesaria pasando desde ese momento para xerar novos intereses. Por iso é moi importante controlar o crecemento da débeda que se acumula en cada liquidación, xa que pode crecer de forma exponencial.


Fronte á facilidade e comodidade de empregar as tarxetas, lembre que estás a contratar un dos créditos máis caros que existen. A TAE adoita oscilar entre o 11 % e o 25 %, e en caso de demoras ou falta de pagamento das cotas as entidades adoitan cargar gastos e comisións adicionais moi elevados.

Tamén chamadas de prepago, permiten facer desembolsos, en xeral de pequeno importe, e obter cartos ata o límite que o seu titular pactase previamente coa entidade bancaria ou de cartos electrónico que a emite, mediante ingreso por caixa ou cargo na súa conta.

Os datos co importe dispoñible total almacénanse na tarxeta nun chip, e este diminúe segundo efectúas os pagamentos. Unha vez esgotado, podes recargala. Outra modalidade son as tarxetas virtuais. A tarxeta non existe fisicamente e só é un número, un PIN e unha data de caducidade, e serven exclusivamente para realizar pagamentos por Internet.

As tarxetas virtuais, ao ser de prepago, ofrecen maior seguridade que unha tarxeta de crédito ou débito normal, xa que en caso de subtracción dos datos da tarxeta ninguén podería exceder o límite. Como non teñen soporte físico, pódense crear, cargar e descargar en tempo real.

Características físicas de todas as tarxetas As tarxetas son de plástico e teñen forma rectangular. Poden ser de cores e deseños moi distintos, pero deben cumprir certas normas

ANVERSO

O nome da entidade emisora na parte superior (unha entidade financeira)

Os logos da marca e aceptación na parte dereita (4B, Maestro, Euro 6000)

O chip (se o houbese)

O Personal Account Number (PAN) ou número da tarxeta

A data de caducidade da tarxeta

O nome do titular

ANVERSO

O nome da entidade emisora na parte superior (unha entidade financeira)

Os logos da marca e aceptación na parte dereita (4B, Maestro, Euro 6000)

O chip (se o houbese)

O Personal Account Number (PAN) ou número da tarxeta

A data de caducidade da tarxeta

O nome do titular

REVERSO

A banda magnética: contén gravados os datos do titular e caracteres alfanuméricos que fan que os caixeiros e terminais actúen dunha forma determinada.

O panel de sinaturas.

Contén ademais os seguintes elementos de seguridade: holograma, carácter especial, díxitos de impresión e sinatura.

REVERSO

A banda magnética: contén gravados os datos do titular e caracteres alfanuméricos que fan que os caixeiros e terminais actúen dunha forma determinada.

O panel de sinaturas.

Contén ademais os seguintes elementos de seguridade: holograma, carácter especial, díxitos de impresión e sinatura.

As tarxetas de crédito e débito teñen asociados diferentes tipos de comisións As comisións que se van cobrar deben figurar no contrato e calquera modificación debe ser comunicada.

Normalmente cóbrase unha comisión por un importe fixo en concepto de emisión e outro importe cada ano (ou cada seis meses) para a renovación das tarxetas. O importe depende do tipo de tarxeta; a maior categoría, máis alto. Se hai varios beneficiarios, cada tarxeta secundaria adoita pagar comisión, aínda que a miúdo é menor que a da tarxeta principal.

Cóbranse comisións pola utilización de caixeiros que non pertencen á entidade emisora da tarxeta ou da súa rede e por pagos realizados no estranxeiro en divisas distintas ao euro.

​​​​​​​

Tarxetas de débito

 • A mesma comodidade e seguridade que as tarxetas de débito.
 • Permite mercar agora e pagar despois.
 • Protección de emerxencias: poderase contar con cartos en caso de imprevistos.
 • Normalmente hai que pagar comisións e gastos de mantemento.
 • Posibilidade de fraude en caso de roubo ou extravío. Se non se paga o saldo total cada mes hai que pagar un interese altísimo.
 • É fácil gastar o cartos que non se ten e endebedarse en exceso.

Tarxetas de crédito

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam dapibus aliquam ipsum, quis posuere ligula eleifend vel. Morbi rhoncus, dolor vitae blandit volutpat, tortor neque tincidunt eros, id hendrerit orci sem vel nisl. Nunc lacinia neque non erat volutpat condimentum. Vestibulum in egestas turpis. Donec consequat odio quis fermentum convallis. Vivamus dui lorem, posuere vel leo in, tempor tempus tortor. Fusce rutrum dapibus gravida. Phasellus tempus, velit sit amet porta faucibus, nulla elit tempor lorem, at commodo ligula purus eget dui.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam dapibus aliquam ipsum, quis posuere ligula eleifend vel. Morbi rhoncus, dolor vitae blandit volutpat, tortor neque tincidunt eros, id hendrerit orci sem vel nisl. Nunc lacinia neque non erat volutpat condimentum. Vestibulum in egestas turpis. Donec consequat odio quis fermentum convallis. Vivamus dui lorem, posuere vel leo in, tempor tempus tortor. Fusce rutrum dapibus gravida. Phasellus tempus, velit sit amet porta faucibus, nulla elit tempor lorem, at commodo ligula purus eget dui.

​​​​​​​

Es titular dunha tarxeta? Entón debes ter en conta…

 • En caso de perda ou roubo, estás obrigado a avisar de inmediato á entidade emisora. Desde o momento da comunicación quedas, en principio, libre de responsabilidade polo uso indebido da tarxeta.
 • A maior parte das entidades de crédito fixan en 50 € o límite de responsabilidade do cliente se outra persoa usa a súa tarxeta de modo fraudulento antes do aviso de perda ou roubo.
 • Con todo, esa limitación non funciona se cometiches unha neglixencia grave. Por exemplo, se non tomaches medidas razoables para protexer a tarxeta e o número secreto ou se avisas con moito atraso da perda ou roubo.


Consellos para aumentar a seguridade das túas tarxetas

 • Protexe sempre as túas tarxetas coma se fosen cartos en metálico. Asina a tarxeta no momento de recibila, para que ninguén máis poida facelo.
 • Garda os documentos que acompañan á tarxeta nun lugar seguro.
 • Non anotes nunca o número secreto xunto á tarxeta, nin o leves no mesmo bolso. Memorízao para non ter que levalo escrito.
 • Non utilices como número secreto datos fáciles de adiviñar como o día do teu aniversario, DNI, etc.
 • Sé discreto e protexe a túa confidencialidade cando operes coa tarxeta, tanto en establecementos como en caixeiros.
 • Conserva os xustificantes e compróbaos cos cargos cando recibas o teu extracto mensual. Se detectas algún cargo dubidoso ou algún erro, informa á túa entidade diso canto antes.
 • Se non fas uso habitual da tarxeta, comproba periodicamente que segue no teu poder.
 • Leva o número de teléfono que che facilitou a entidade para chamar en caso de emerxencia por se tes que comunicar a perda ou roubo, pero lévao sempre nun lugar separado da tarxeta.
 • Nunca deixes á vista o teu número de tarxeta (como no exterior dun sobre ou nunha postal) nin o facilites a ningún descoñecido.
 • Garda ben ou destrúe toda a documentación que conteña o teu nome e número de tarxeta (como os recibos). É aínda mellor: non tires os recibos ao lixo. É máis seguro cortalos en pedazos para que ninguén poida obter a información.
 • Leva só as tarxetas de crédito que realmente utilizas, sobre todo nas viaxes.
 • Non utilices nunca unha tarxeta de crédito como identificación persoal.

¡No te pierdas nada!

Mantente al día de todas las novedades de Finanzas para Todos suscribiéndote a nuestra newsletter. Todas las novedades sobre finanzas, en tu correo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam dapibus aliquam ipsum, quis posuere ligula eleifend vel. Morbi rhoncus, dolor vitae blandit volutpat, tortor neque tincidunt eros, id hendrerit orci sem vel nisl. Nunc lacinia neque non erat volutpat condimentum. Vestibulum in egestas turpis. Donec consequat odio quis fermentum convallis. Vivamus dui lorem, posuere vel leo in, tempor tempus tortor. Fusce rutrum dapibus gravida. Phasellus tempus, velit sit amet porta faucibus, nulla elit tempor lorem, at commodo ligula purus eget dui.