Saltar al contenido principal Saltar al contenido principal

Accesibilidade

Este sitio web www.diadelaeducacionfinanciera.es comprometeuse a facer accesible o seu sitio web de conformidade co Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público. 


Situación de cumprimento

Este sitio web é parcialmente conforme co RD 1112/2018 debido ás excepcións e á falta de conformidade dos aspectos que se indican a continuación. 


Contido non accesible 

O contido que se recolle a continuación non é accesible polo seguinte:

 • Falta de conformidade co RD 1112/2018:
  Poderían existir fallos de edición na páxina web e nos documentos finais, aínda que se está traballando na súa mellora.
 • Carga desproporcionada:
  Non aplica.
 • O contido non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable:
  Servizos de mapa e cartografía en liña.

Preparación da presente declaración de accesibilidade

 • A presente declaración foi preparada o 20 de agosto de 2019.
 • O método empregado para preparar a declaración foi unha autoavaliación levada a cabo polo propio organismo.

Última revisión da declaración: 27 de marzo de 2020. 


Observacións e datos de contacto 

Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a de o RD 1112/2018) como por exemplo:

 • Informar sobre calquera posible incumprimento por parte deste sitio web.
 • Transmitir outras dificultades de acceso ao contido.
 • Formular calquera outra consulta ou suxerencia de mellora relativa á accesibilidade do sitio web.

A través de o formulario electrónico ou mediante contacto telefónico co Centro de Axuda ao Usuario +34 91 338 6666.

Tamén pode solicitar que se lle proporcione nun formato accesible aqueles contidos publicados neste sitio web que estean excluídos da obriga de ser accesibles e formular queixas relativas aos requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.b do RD 1112/2018) a través da seguinte ligazón:https://sedeelectronica.bde.es/sede/es/menu/tramites/servicios/solicitudes--quejas-y-reclamaciones-sobre-accesibilidad-de-sitios-web-y-aplicaciones-para-dispositivos-moviles-del-banco-de-espana.html

As comunicacións, solicitudes e queixas sobre a accesibilidade deste sitio web serán recibidas e tratadas pola División de Gobernanza e Transparencia do Banco de España. 


Procedemento de aplicación 

Pode iniciar unha reclamación contra a resposta a unha solicitude de información accesible ou queixa relacionada coa accesibilidade deste sitio web (artigo 13 do RD 1112/2018) a través da seguinte ligazón:
https://sedeelectronica.bde.es/sede/es/menu/tramites/servicios/solicitudes--quejas-y-reclamaciones-sobre-accesibilidad-de-sitios-web-y-aplicaciones-para-dispositivos-moviles-del-banco-de-espana.html

As reclamacións sobre accesibilidade dixital deste sitio web serán resoltas polo Vicesecretario Xeral do Banco de España.