Saltar al contenido principal
Buscar Buscador
Salir

Encuentra lo que estás buscando

 • Inici
 • Els 3 passos per prendre decisions d'inversió

Els 3 passos per prendre decisions d'inversió

 1. Abans d'invertir... Coneix-te a tu mateix com a inversor

  Descobreix les respostes a un seguit de preguntes que t'ajudaran a aclarir les teves necessitats, preferències i expectatives. Per triar el millor camí, cal saber en quina situació et trobes i on vols anar. Per això, el primer pas en la presa de decisions d'inversió ha de ser determinar el teu perfil d'inversor, cosa que significa conèixer les respostes a les preguntes següents:

Determina el teu perfil sobre la base d'aquestes preguntes

Es tracta de definir la teva situació financera actual: quins ingressos, quines despeses i quins deutes tens. Esbrinar el valor net de la teva situació financera, que és la suma de totes les teves possessions i drets (patrimoni) menys els deutes. El valor net és com una "fotografia" de l'estat de salut de la teva situació financera.

A més, has de saber de quins recursos disposes per estalviar i invertir, de manera que és imprescindible elaborar un pressupost familiar o personal, sumant tots els ingressos i restant-hi totes les despeses. L'excedent entre ingressos i despeses és la quantitat mensual que podràs destinar a l'estalvi i a la inversió.

La inversió és només un component dins de la planificació financera personal. En condicions normals té prioritat el control de l'endeutament, l'acumulació d'un fons d'emergència en productes sense risc i la cobertura adequada amb productes d'assegurances contra possibles contingències greus. Un pla financer responsable sempre ha de tenir com a objectiu eliminar l'excés d'endeutament abans de destinar fons a inversions.

Els teus objectius financers. És imprescindible determinar quins són els teus objectius financers, d'una manera realista i concreta. Per exemple, "arribar a la independència financera" pot ser un objectiu massa difús i poc operatiu. No obstant això, "estalviar 10.000 euros en tres anys per renovar la casa" sí que és un objectiu concret: inclou termini, quantia i finalitat.

Els objectius financers dependran de les circumstàncies personals i varien en les diferents etapes de la vida, de manera que convé revisar-los de tant en tant.

Exemples:

 • Tenir diners estalviats per a emergències:

  La majoria dels experts aconsellen tenir, com a mínim, l'equivalent de 3-6 mesos de despeses reservat en un fons d'emergència. Com que l'objectiu d'aquest fons és poder fer front a esdeveniments inesperats (una reparació o una altra despesa extraordinària, una pèrdua o baixada temporal d'ingressos...) ha d'estar format per actius molt líquids, sempre disponibles, com ara comptes bancaris remunerats a la vista, Lletres del Tresor o un fons d'inversió monetari.

 • Tenir diners estalviats per a despeses importants: entrada a un habitatge, comprar un cotxe, muntar un negoci, una reforma a casa, l'educació dels fills, un casament, unes vacances, per a la jubilació.

El teu horitzó temporal. La resposta a aquesta pregunta depèn de l'anterior. Quan fixes objectius financers específics i quantificats cal establir un termini temporal per aconseguir-los. El temps que defineixes per assolir una meta serà el període de temps durant el qual no podràs disposar dels diners per a altres finalitats. Aquest termini, anomenat horitzó temporal, és un factor clau en la presa de decisions d'inversió.

Per exemple: no és aconsellable invertir en renda variable diners que necessitaran a curt termini (menys de 3 anys). El preu de les accions pot experimentar cicles de fortes pujades i baixades, i si tens necessitat de vendre-les a curt termini, és molt possible que ho hagis de fer durant un període baixista, cosa que significaria obtenir una rendibilitat baixa, o fins i tot registrar una pèrdua. No obstant això, si inverteixes per a un objectiu a llarg termini, podràs aguantar amb l'esperança que el seu preu pugi en el futur.

En general, com més llarg sigui l'horitzó temporal per aconseguir un objectiu, més arriscada pot ser la inversió.

Els meus estalvis

La teva personalitat i tolerància al risc. L'aversió o la tolerància al risc de cada inversor s'ha de tenir en compte des de dues perspectives:

 • Una d'objectiva, que és la capacitat financera d'assumir pèrdues derivades de la inversió. Aquesta capacitat vindrà determinada en gran part pel teu pressupost i la teva situació econòmica (ingressos i despeses), els objectius financers que tinguis i l'horitzó temporal.

  És a dir, quants diners podria perdre sense comprometre en excés la meva situació financera?

 • L'altra perspectiva és completament subjectiva i es tracta d'una disposició psicològica a assumir les mateixes pèrdues.

  Una inversió que et dona maldecaps no és bona, per molt rendible que sembli. No tothom se sent còmode amb la possibilitat de perdre part dels seus estalvis, encara que tinguin capacitat financera per suportar les pèrdues. Els inversors amb poca tolerància al risc poden sentir pànic durant els revessos momentanis del mercat i vendre quan no és el moment oportú.

En resum, el factor tolerància al risc determina que la inversió adequada és aquella que permet a l'inversor dormir tranquil.

Els teus coneixements financers i el temps de dedicació. La teva educació financera i el temps que estàs disposat a dedicar al seguiment de les inversions també formen part del teu perfil com a inversor.

No és aconsellable invertir en un instrument si no entens com funciona. Si no saps explicar les característiques d'una inversió, no la facis. És imprescindible saber en quins actius s'inverteix, si la rendibilitat està condicionada per cap altre factor (com un índex borsari o un tipus d'interès), quines comissions es cobren i sobretot quins riscos hi ha.

En la presa de decisions d'inversió, s'aconsella consultar experts financers. Però tingues en compte que, al final, seràs l'únic responsable de la teva inversió.

L'assessorament professional no t'eximeix de l'obligació de fer les preguntes o cercar la informació necessària per entendre en què està comprometent els teus diners. És fonamental mantenir un paper actiu en el procés.

La gran majoria dels petits inversors no són experts financers, i encara que ho fossin, tenen altres obligacions i responsabilitats, i no poden dedicar gaire temps, de manera contínua, a vigilar cada inversió. Tingues en compte el temps que disposes per dedicar-te al seguiment de les inversions. 1. El moment d'invertir: tria un mediador autoritzat i els productes adequats al teu perfil

  Evita les paradetes financeres. Abans de decidir-te per una inversió en concret, necessitaràs triar un mediador a través del qual operar: 

  • Una empresa de serveis d'inversió (agència o societat de valors)
  • Una entitat de crèdit (banc o caixa)

​​​​​​​

És fonamental verificar en el  Registre de la CNMV si es tracta d'un mediador autoritzat per fer els serveis que ofereix i que no es tracta d'un mediador fraudulent, denominats paradetes financeres. No t'has de deixar entabanar per promeses d'altes rendibilitats. No confiïs mai els teus diners a un mediador no autoritzat, per molt professional que sembli o per molt temptadora que sigui la seva oferta. 

Els mediadors que estan autoritzats només podran recomanar-te productes d'inversió d'acord amb el teu perfil d'inversor. El més habitual és que et facin preguntes per determinar els teus objectius, horitzó temporal, tolerància al risc, etc.  


Comissions i despeses

¿Quines despeses i comissions hauré de pagar?

Les entitats autoritzades estan obligades a informar sobre les tarifes que apliquen. Pots demanar que et lliurin per escrit les despeses i comissions que t'aplicaran de manera efectiva en el teu cas particular.  

No totes les entitats cobren el mateix per la prestació del mateix servei. Recorda que les comissions redueixen la rendibilitat de la inversió, de vegades de manera molt significativa.  

Informació periòdica

Quina informació rebré sobre l'estat de les meves inversions? T'han d'enviar periòdicament informació sobre l'estat de les teves inversions: la teva rendibilitat, les despeses, etc. Demana que t'ensenyin un exemple de la informació periòdica que envien i que te l'expliquin amb claredat. És molt important que l'entenguis per poder fer el seguiment de les teves inversions.

Informar-se bé

Triar el producte adequat pot ser la part més difícil, però si el perfil inversor està ben definit, serà més fàcil escollir.

També és imprescindible informar-se bé, demanar la informació necessària, i si és possible, per escrit.

Sigues crític amb la publicitat. Tingues en compte que els missatges publicitaris s'intenten centrar en els aspectes positius d'un producte. Cal consultar la informació oficial del producte.

En alguns casos, com per exemple per a fons d'inversió o valors admesos a cotització a les borses espanyoles, podràs trobar fullets oficials verificats i registrats a la CNMV. A més, les entitats intermediàries estan obligades a donar-te informació clara, completa i veraç sobre els diferents productes que ofereixen.

No cal ser expert per triar... Però abans de comprometre els teus estalvis sí que has de tenir clares les respostes a algunes preguntes molt senzilles.

Hi ha diferents classes de risc que poden afectar el rendiment de la inversió, però normalment es parla genèricament de "risc de preu", que és la possibilitat que un producte financer experimenti una variació en el seu preu, causada per diversos factors, com per exemple factors externs que afecten la situació econòmica, els tipus d'interès, les notícies polítiques... o factors més específics, com la fallida o falta de solvència de l'emissor del producte financer, etc.

En general, un actiu amb alt risc pot perdre valor ràpidament en produir-se un empitjorament d'alguns d'aquests factors, però també pujar de valor si milloren les condicions. Un actiu amb baix risc estarà menys afectat per les pujades i baixades del mercat en general.

Tampoc no s'ha d'oblidar el risc derivat de la inflació, que és el risc que els rendiments de la inversió es redueixin o anul·lin per la pujada del cost de la vida.

Molta gent creu que el més "segur" és tenir els estalvis en un compte bancari a la vista, o fins i tot, sota el matalàs, però l'única cosa que és segura és que, d'aquí a uns quants anys, aquests diners hauran perdut valor. De fet, qualsevol inversió que obtingui una rendibilitat per sota de la taxa anual d'inflació, està perdent valor.

La diversificació és la millor manera de reduir el risc d'inversió. Diversificar vol dir que "no convé posar tots els ous al mateix cistell".


null

Per exemple:

Imagina't que tens 10.000 € per invertir i els utilitzes tot per comprar accions d'una sola empresa. Si baixa la cotització d'aquesta empresa o si l'empresa fa fallida, tota la teva inversió registraria una pèrdua. És a dir, la seva rendibilitat dependrà dels resultats d'una sola empresa. Tanmateix, si divideixes els 10.000 € entre diferents instruments, la seva rendibilitat dependrà de la mitjana de rendibilitat de tots. Els guanys d'uns poden compensar les pèrdues d'altres.

S'anomena cartera el conjunt d'instruments financers que un inversor manté en un moment determinat: accions, bons, fons d'inversió, dipòsits bancaris, pla de pensions, etc.

Així, es poden tenir uns productes de més risc i uns altres de més segurs, però amb menys rendibilitat, uns a curt termini, uns altres a mitjà i d'altres a llarg termini, uns productes que inverteixen en uns sectors i d'altres, en sectors diferents. És a dir, es pot diversificar de moltes maneres i encara que només es puguin adquirir dos o tres productes, s'ha de procurar que siguin diferents entre ells.

La liquiditat és la facilitat de vendre un actiu o convertir-lo en diners, quan així ho vol el seu titular, sense haver d'esperar al venciment i al preu de mercat. Alguns productes d'inversió tenen més liquiditat que d'altres i, per tant, ofereixen més possibilitats si t'has de desempallegar de la inversió per necessitat.

Un actiu és més líquid com més fàcilment es pot vendre a curt termini, al preu de mercat.

Mentre que la rendibilitat i el risc acostumen a pujar i baixar en la mateixa direcció, la relació entre rendibilitat i liquiditat, sense considerar altres factors, és inversa. És a dir, com més rendibilitat menys liquiditat i viceversa.

No obstant això, és important entendre que el fet que un valor sigui molt líquid no implica que no s'hi puguin perdre diners. Per exemple, les accions de l'IBEX 35 són molt líquides i un inversor les pot vendre fàcilment, però a quin preu? Al preu de mercat en aquell moment, que podrà ser superior o inferior al que tenien quan es van adquirir.

Abans de triar productes específics d'inversió cal informar-se bé de les tarifes i comissions aplicables a cadascun. És important saber l'import total de les despeses i comissions associades a la compra i tinença del producte financer.

Per exemple, per adquirir accions d'empreses o fons d'inversió cotitzats, caldrà que obris un compte de valors i pagar les despeses corresponents d'administració i custòdia.

RECORDA: Les despeses i comissions SEMPRE redueixen la rendibilitat.

El gravamen fiscal comporta una disminució de la rendibilitat i, per tant, és un factor important que cal tenir en compte. Tot i que també cal considerar que la inversió en determinats productes té avantatges fiscals.

Per saber el tractament fiscal dels productes d'inversió, has de consultar el web de l'Agència Tributària.

​​​​​​​ 1. Després d'invertir, vigila les teves inversions

  En el pas u, has decidit el camí que vols seguir segons el teu perfil d'inversor. En el pas dos, has triat el vehicle (producte) i has emprès el viatge fent les inversions. El pas tres consisteix a fer un seguiment de les inversions per controlar que tot vagi segons el que has planificat.

Com a regla general, com més gran sigui el capital invertit i el risc assumit, més vigilància hi has d'exercir.

Hi ha qui mira les cotitzacions en borsa cada dia per controlar si el valor de les seves inversions ha pujat o baixat. Això no és necessàriament recomanable. L'inversor a llarg termini no s'ha d'obsessionar per les fluctuacions diàries de preus i ha d'evitar prendre decisions precipitades basades en emocions.

A l'altre extrem, hi ha persones que, un cop han fet les inversions, se n'obliden. Convé revisar-les periòdicament, i sempre que es produeixi alguna de les situacions que es descriuen al desplegable següent.

 • 1. Rendiment i mediador: Els mediadors tenen l'obligació d'enviar-te informació periòdica detallant cada valor o producte financer del qual ets titular, la rendibilitat durant el període, així com totes les despeses, comissions i retencions aplicades, perquè puguis saber amb exactitud quant has guanyat o perdut. Aquesta informació és molt important (es tracta dels teus diners) i t'has d'assegurar de llegir-la i entendre-la. Només així sabràs si et convé seguir amb la inversió o prendre altres decisions. Per descomptat, cada vegada que facis una operació de compra o venda, has de comprovar que l'operació s'hagi efectuat segons les teves instruccions i al preu acordat.
 • 2. Possibles dates de venciment: Alguns productes tenen una data de venciment (termini final) en la qual l'inversor ha de prendre decisions. Per exemple, quan arriba la data de venciment d'un fons garantit, se sol establir un nou període de garantia, però amb condicions diferents. Altres vegades, a partir de la data de venciment el fons comença a funcionar com un fons no garantit. L'inversor (partícip) ha de decidir si vol romandre en el fons amb les noves condicions o si vol reemborsar les seves participacions i recuperar els diners o traspassar-lo a un altre fons.
 • 3. Canvis en el teu perfil d'inversor: Canvis en la teva situació personal i financera poden significar canvis en els teus objectius d'inversió o en el teu horitzó temporal, de manera que sorgeix la necessitat de tornar a avaluar la teva cartera i fer-hi ajustos.
 • 4. Canvis en els mercats: Els mercats financers estan en constant moviment. Hi ha cicles alcistes i cicles baixistes. Tot i que els moviments normals no justifiquen necessàriament una modificació de les teves inversions, es poden esdevenir situacions que sí que n'aconsellin un reajustament, per exemple, canvis en els tipus d'interès, una recessió econòmica, canvis polítics, econòmics...
 • 5. Desequilibri de la teva cartera: Finalment, tingues en compte que els diversos productes financers que componen la teva cartera tindran rendiments diferents. Uns es revaloraran més que d'altres, i en alguns casos podrà haver-hi pèrdues. Per tant, el percentatge que representa cada tipus d'actiu en relació amb la cartera total variarà amb el temps.

En quins productes es pot invertir? Abans de decidir, convé recordar que tots els productes d'inversió contenen risc. Més o menys en funció de la rendibilitat esperada, hi ha una gamma molt àmplia de productes d'inversió, alguns molt complexos, però tots es regeixen pel binomi rendibilitat/risc. És imprescindible conèixer bé les característiques de cada producte abans de prendre una decisió, per estar segurs que realment es correspon amb les nostres expectatives i necessitats.


No s'ha d'invertir els diners en un producte que no s’entén.

Actualment, els productes d'inversió s’acostumen a utilitzar per complir objectius financers a mitjà i llarg termini. Això no obstant, també hi ha productes d'inversió molt indicats per al curt termini, com són les Lletres del Tresor, els pagarés d'empresa o els fons d'inversió del mercat monetari.

null

¡No te pierdas nada!

Mantente al día de todas las novedades de Finanzas para Todos suscribiéndote a nuestra newsletter. Todas las novedades sobre finanzas, en tu correo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam dapibus aliquam ipsum, quis posuere ligula eleifend vel. Morbi rhoncus, dolor vitae blandit volutpat, tortor neque tincidunt eros, id hendrerit orci sem vel nisl. Nunc lacinia neque non erat volutpat condimentum. Vestibulum in egestas turpis. Donec consequat odio quis fermentum convallis. Vivamus dui lorem, posuere vel leo in, tempor tempus tortor. Fusce rutrum dapibus gravida. Phasellus tempus, velit sit amet porta faucibus, nulla elit tempor lorem, at commodo ligula purus eget dui.