• Inici
  • Modalitats de préstecs hipotecaris

Modalitats de préstecs hipotecaris

​​​​​​​

El tipus d'interés és el preu que les entitats cobren per prestar els seus diners. Els bancs poden concedir préstecs hipotecaris a un tipus d'interés fix, variable o mixt.

Coneix els diferents tipus d'interessos

El tipus d'interés variable es revisa periòdicament (anual o semestralment) i s'ajusta a la cotització d'algun índex de referència, com l'Euribor* més un diferencial (per exemple, Euribor + 0,5). L'avantatge d'aquesta modalitat és que en el moment de contractació el tipus d'interés (interés de referència + diferencial) sol ser inferior al de les hipoteques a tipus fix i se solen oferir l'opció de terminis d'amortització més llargs, normalment entre 20 i 30 anys o fins i tot més. Amb un tipus d'interés variable, un corre el risc de pagar una quota major si els interessos pugen, encara que pot beneficiar-se si baixen.

Existeixen diferents instruments financers que permeten cobrir el risc de pujades de tipus. Això significa que, si els tipus pugen, l'entitat bancària pagarà al client la diferència entre el que haja de pagar i una quota mensual determinada. No obstant això, aquests productes tenen els seus propis riscos: si els tipus baixen serà el client qui haja de pagar al banc, i a vegades aquests imports poden arribar a ser molt elevats.

El tipus d'interés roman inamovible durant tota la vida del préstec. L'avantatge d'aquesta modalitat és que coneixeràs per endavant quant has de pagar cada mes, sense preocupar-te per les pujades i baixades de tipus. Com a inconvenient, els tipus d'interés fixos són més alts que els variables i els terminis d'amortització de la hipoteca, més curts (en general el termini màxim és de 20 anys).

En aquest cas, es cobra un interés fix durant un període inicial (sol ser de 3-5 anys) que després passa a ser un tipus variable. Aquesta quota pujarà o baixarà segons l'evolució de l'índex de referència emprat en el càlcul del tipus d'interés variable.

L'Euribor (Euro Interbank Offered Rate), és l'índex més utilitzat com a referència en els préstecs hipotecaris per a calcular la revisió dels tipus d'interés variables. Es defineix com la mitjana aritmètica simple mensual dels valors diaris de l'índex de referència euribor que figura en l'annex del Reglament d'execució (UE) 2016/1368 de la Comissió d'11 d'agost de 2016.

L'IRPH entitats (Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris del Conjunt d'Entitats). És la mitjana simple dels tipus d'interés mitjans ponderats de les operacions de préstec amb garantia hipotecària de termini igual o superior a tres anys per a l'adquisició d'habitatge lliure iniciades o renovades pels bancs i caixes d'estalvi en el mes a què es refereix l'índex.

L'IRS (Interest Rate Swap), o permuta financera. És un índex a cinc anys, en comptes d'1 any com l'Euribor. És la mitjana simple mensual dels tipus d'interés diaris del tipus anual per a swap d'interessos, per a operacions denominades en euros, amb venciment a cinc anys.

Podràs consultar més informació sobre la resta de tipus d'interés de referència oficials ací.

La quota mensualLa quota mensual està composta per la part dels diners prestats que estàs retornant (capital a amortitzar) aquest mes, més els interessos. La quantia d'aquesta quota depén dels següents factors:

  • L'import del capital prestat.
  • El tipus d'interés.
  • El termini.
  • La modalitat de càlcul.

L'interés es calcula aplicant el tipus d'interés sobre el capital pendent de devolució a cada moment.  Pel que, en les primeres quotes estaràs pagant en la seua majoria interessos sobre l'import del deute i estaràs amortitzant (pagant el deute) una xicoteta quantitat del capital pendent.

Amb cada quota, el capital es redueix una miqueta pel que el mes següent estaràs pagant una miqueta menys en concepte d'interessos.  Com la mensualitat és la mateixa, significa que estaràs amortitzant major quantitat de capital. I així successivament.

​​​​​​​

I com calcule la meua quota mensual?

Per a calcular la quota s'utilitza, normalment, la modalitat de sistema financer constant, també coneguda com a "sistema francès". Així, la mensualitat (capital amortitzat + interessos) serà sempre igual durant la vida del préstec (excepte quan es fa la revisió per la fluctuació dels tipus d'interés en les hipoteques variables), però, en cada quota, els percentatges de capital amortitzat i interessos varien.


Sistema de quota constant


Modificació del préstec hipotecari És possible modificar les condicions d'un préstec hipotecari existent mitjançant la subrogació o novació d'aquest. A continuació, t'expliquem en què consisteixen aquests tràmits:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam dapibus aliquam ipsum, quis posuere ligula eleifend vel. Morbi rhoncus, dolor vitae blandit volutpat, tortor neque tincidunt eros, id hendrerit orci sem vel nisl. Nunc lacinia neque non erat volutpat condimentum. Vestibulum in egestas turpis. Donec consequat odio quis fermentum convallis. Vivamus dui lorem, posuere vel leo in, tempor tempus tortor. Fusce rutrum dapibus gravida. Phasellus tempus, velit sit amet porta faucibus, nulla elit tempor lorem, at commodo ligula purus eget dui.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam dapibus aliquam ipsum, quis posuere ligula eleifend vel. Morbi rhoncus, dolor vitae blandit volutpat, tortor neque tincidunt eros, id hendrerit orci sem vel nisl. Nunc lacinia neque non erat volutpat condimentum. Vestibulum in egestas turpis. Donec consequat odio quis fermentum convallis. Vivamus dui lorem, posuere vel leo in, tempor tempus tortor. Fusce rutrum dapibus gravida. Phasellus tempus, velit sit amet porta faucibus, nulla elit tempor lorem, at commodo ligula purus eget dui.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam dapibus aliquam ipsum, quis posuere ligula eleifend vel. Morbi rhoncus, dolor vitae blandit volutpat, tortor neque tincidunt eros, id hendrerit orci sem vel nisl. Nunc lacinia neque non erat volutpat condimentum. Vestibulum in egestas turpis. Donec consequat odio quis fermentum convallis. Vivamus dui lorem, posuere vel leo in, tempor tempus tortor. Fusce rutrum dapibus gravida. Phasellus tempus, velit sit amet porta faucibus, nulla elit tempor lorem, at commodo ligula purus eget dui.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam dapibus aliquam ipsum, quis posuere ligula eleifend vel. Morbi rhoncus, dolor vitae blandit volutpat, tortor neque tincidunt eros, id hendrerit orci sem vel nisl. Nunc lacinia neque non erat volutpat condimentum. Vestibulum in egestas turpis. Donec consequat odio quis fermentum convallis. Vivamus dui lorem, posuere vel leo in, tempor tempus tortor. Fusce rutrum dapibus gravida. Phasellus tempus, velit sit amet porta faucibus, nulla elit tempor lorem, at commodo ligula purus eget dui.

¡No te pierdas nada!

Mantente al día de todas las novedades de Finanzas para Todos suscribiéndote a nuestra newsletter. Todas las novedades sobre finanzas, en tu correo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam dapibus aliquam ipsum, quis posuere ligula eleifend vel. Morbi rhoncus, dolor vitae blandit volutpat, tortor neque tincidunt eros, id hendrerit orci sem vel nisl. Nunc lacinia neque non erat volutpat condimentum. Vestibulum in egestas turpis. Donec consequat odio quis fermentum convallis. Vivamus dui lorem, posuere vel leo in, tempor tempus tortor. Fusce rutrum dapibus gravida. Phasellus tempus, velit sit amet porta faucibus, nulla elit tempor lorem, at commodo ligula purus eget dui.