Saltar al contenido principal
Buscar Buscador
Salir

Encuentra lo que estás buscando

Les targetes

Les targetes són mitjans de pagament emesos per una entitat financera o un comerç. Per la seua comoditat, facilitat d'ús, àmplia acceptació i per la seguretat que suposa no haver de portar molts diners en efectiu, les targetes s'han convertit en part de les nostres vides. Són el mitjà de pagament més acceptat per a efectuar compres per Internet, en viatges i desplaçaments. 

Tot sobre els diferents tipus de targetes.

 • Les targetes bancàries són les emeses per una entitat financera. Espanya és un dels països europeus amb major xarxa de caixers i terminals de punts de venda.
 • També existeixen targetes no bancàries, que serveixen exclusivament per a comprar en els establiments comercials que les emeten (grans magatzems, cadenes de botigues, etc.).
 • Les targetes de fidelització poden ser emeses per establiments comercials o de serveis (per exemple, línies aèries) i permeten acumular punts que donen dret a descomptes o regals.

Classes de targetes bancàries. Saps quants tipus de targetes hi ha i quines diferències tenen entre si?

Són les que permeten utilitzar els fons depositats en el compte corrent o d'estalvi al qual estan associades. Amb elles es pot traure diners en oficines i caixers automàtics i també realitzar pagaments en comerços. En tots dos casos l'operació es registra de manera immediata en el compte, per la qual cosa és necessari que existisquen fons suficients per a fer front al pagament o a la retirada d'efectiu. Aquesta és la principal diferència entre les targetes de dèbit i les de crèdit.

El banc podria anticipar-te la quantitat necessària si en un moment donat no hi haguera suficients fons, però cal tindre en compte que els interessos i despeses que es paguen per deixar el compte en descobert poden arribar a ser molt elevats.

En principi, podria retirar-se tants diners com hi haguera en el compte associat. No obstant això, per raons de seguretat es pot fixar un límit diari, sobretot per a la retirada de fons dels caixers automàtics.

Permeten realitzar pagaments o obtindre diners, fins al límit fixat, sense necessitat de tindre fons en el compte bancari en aqueix moment (a diferència del que ocorre amb les targetes de dèbit). Recorda que utilitzar una targeta de crèdit té les mateixes conseqüències que disposar de qualsevol altre crèdit o modalitat de finançament: estàs obligat a retornar els diners i pagar els interessos establits.

El límit del crèdit disponible ha de figurar en el contracte de la targeta. Pot variar al llarg del temps, sempre amb el coneixement i el consentiment previ tant del titular de la targeta com de l'entitat financera. De manera puntual, les entitats poden autoritzar excessos sobre el límit autoritzat. Sol existir un límit de crèdit màxim per a cada categoria de targeta ("normal", "plata", "or", etc.).


La devolució dels diners que s'ha utilitzat ha de fer-se de la forma i en els terminis previstos, normalment en els primers dies de cada mes. Es poden triar diferents modalitats de pagament:

 • Pagament mensual per la totalitat: és la més senzilla i tradicional. El saldo deutor (totes les despeses realitzades durant el mes) es paga amb càrrec al teu compte el primer dia del mes posterior. Cada mes rebràs un extracte amb les operacions realitzades en el període anterior i el saldo final que se't carregarà en el compte associat. Has de tindre diners suficients per a pagar tot el saldo i liquidar el deute. Si ho pagues d'aquesta manera no se't carregaran interessos.
 • Pagament ajornat: és la modalitat de "quota flexible" o crèdit renovable. Permet al titular finançar les seues compres segons les seues necessitats, ja que tria quant vol pagar cada mes. És a dir, amb aquestes targetes és possible ajornar el pagament mitjançant una quota, fixa o flexible, com si es tractara de l'amortització d'un préstec. Si la quota mensual és reduïda, pot ocórrer que no siga suficient per a pagar tots els interessos generats fins a aqueix moment, per la qual cosa el deute s'incrementarà en la quantitat necessària passant des d'aqueix moment a generar nous interessos. Per això és molt important controlar el creixement del deute que s'acumula en cada liquidació, ja que pot créixer de manera exponencial.


Enfront de la facilitat i comoditat d'utilitzar les targetes, recorde que estàs contractant un dels crèdits més cars que existeixen. La TAE sol oscil·lar entre l'11 % i el 25 %, i en cas de demores o impagament de les quotes les entitats solen carregar despeses i comissions addicionals molt elevats.

També trucades de prepagament, permeten fer desemborsaments, en general de xicotet import, i obtindre diners fins al límit que el seu titular haja pactat prèviament amb l'entitat bancària o de diners electrònics que l'emet, mitjançant ingrés per caixa o càrrec en el seu compte.

Les dades amb l'import disponible total s'emmagatzemen en la targeta en un xip, i aquest disminueix segons efectues els pagaments. Una vegada esgotat, pots recarregar-la. Una altra modalitat són les targetes virtuals. La targeta no existeix físicament i només és un número, un PIN i una data de caducitat, i serveixen exclusivament per a realitzar pagaments per Internet.

Les targetes virtuals, normalment de prepagament, ofereixen major seguretat que una targeta de crèdit o dèbit normal, ja que en cas de sostracció de les dades de la targeta ningú podria sobrepassar el límit. Com no tenen suport físic, es poden crear, carregar i descarregar en temps real.

Característiques físiques de totes les targetes. Les targetes són de plàstic i tenen forma rectangular. Poden ser de colors i dissenys molt diferents, però han de complir unes certes normes

ANVERS

El nom de l'entitat emissora en la part superior (una entitat financera).

Els logos de marca i acceptació en la part dreta (4B, Maestro, Euro 6000).

El xip (si n'hi haguera).

El Personal Account Number (PA), o número de targeta.

La data de caducitat de la targeta.

El nom del titular.

ANVERS

El nom de l'entitat emissora en la part superior (una entitat financera).

Els logos de marca i acceptació en la part dreta (4B, Maestro, Euro 6000).

El xip (si n'hi haguera).

El Personal Account Number (PA), o número de targeta.

La data de caducitat de la targeta.

El nom del titular.

REVERS

La banda magnètica: conté gravats les dades del titular i caràcters alfanumèrics que fan que els caixers i terminals actuen d'una forma determinada.

El panell de signatures.

Conté a més els següents elements de seguretat: holograma, caràcter especial, dígits d'impressió i signatura.

REVERS

La banda magnètica: conté gravats les dades del titular i caràcters alfanumèrics que fan que els caixers i terminals actuen d'una forma determinada.

El panell de signatures.

Conté a més els següents elements de seguretat: holograma, caràcter especial, dígits d'impressió i signatura.

Les targetes de crèdit i dèbit tenen associats diferents tipus de comissionsLes comissions que es cobraran han de figurar en el contracte i qualsevol modificació ha de ser comunicada.

Normalment es cobra una comissió per un import fix en concepte d'emissió i un altre import cada any (o cada sis mesos) per a la renovació de les targetes. L'import depén del tipus de targeta; a major categoria, més alt. Si hi ha diversos beneficiaris, cada targeta secundària sol pagar comissió, encara que sovint és menor que la de la targeta principal.

Es cobren comissions per la utilització de caixers que no pertanyen a l'entitat emissora de la targeta o de la seua xarxa i per pagaments realitzats a l'estranger en divises diferents a l'euro.

​​​​​​​

Targetes de dèbit

 • Comoditat de fer pagaments i retirar diners amb càrrec al teu compte, consultar saldos i moviments, realitzar transferències, recarregar el telèfon mòbil i quasi totes les altres operacions possibles a través de caixers automàtics.
 • Seguretat de no haver de portar damunt diners en efectiu.
 • Facilitat per a aconseguir-les: quasi qualsevol persona amb un compte a la vista pot tindre una targeta de dèbit.
 • Millor control de despeses: si no hi ha diners no es poden realitzar compres. Això evita la possibilitat d'un excés d'endeutament.
 • Normalment cal pagar comissions i despeses de manteniment.
 • Només es pot disposar de l'import del saldo en el compte en aqueix moment.
 • Cal fer una previsió de fons.
 • Possibilitat de frau en cas de robatori o extraviament

Targetes de crèdit

 • La mateixa comoditat i seguretat que les targetes de dèbit.
 • Permet comprar ara i pagar després.
 • Protecció d'emergències: es podrà comptar amb diners en cas d'imprevistos.
 • Normalment cal pagar comissions i despeses de manteniment.
 • Possibilitat de frau en cas de robatori o extraviament.
 • Si no es paga el saldo total cada mes cal pagar un interés altíssim.
 • És fàcil gastar els diners que no es té i endeutar-se en excés.

​​​​​​​

Ets titular d'una targeta? Llavors has de tindre en compte…

 • En cas de pèrdua o robatori, estàs obligat a avisar immediatament a l'entitat emissora. Des del moment de la comunicació quedes, en principi, lliure de responsabilitat per l'ús indegut de la targeta.
 • La major part de les entitats de crèdit fixen en 50 € el límit de responsabilitat del client si una altra persona usa la seua targeta de manera fraudulenta abans de l'avís de pèrdua o robatori.
 • No obstant això, aquesta limitació no funciona si has comés una negligència greu. Per exemple, si no has pres mesures raonables per a protegir la targeta i el número secret o si avises amb molt de retard de la pèrdua o robatori.

Consells per a augmentar la seguretat de les teues targetes

 • Protegeix sempre les teues targetes com si foren diners en metàl·lic. Signa la targeta en el moment de rebre-la, perquè ningú més puga fer-ho.
 • Guarda els documents que acompanyen a la targeta en un lloc segur.
 • No anotes mai el número secret al costat de la targeta, ni el portes en la mateixa bossa. Memoritza-lo per a no haver de portar-lo escrit.
 • No utilitzes com a número secret dades fàcils d'endevinar com el dia del teu aniversari, DNI, etc.
 • Sigues discret i protegeix la teua confidencialitat quan operes amb la targeta, tant en establiments com en caixers.
 • Conserva els justificants i comprova'ls amb els càrrecs quan rebes el teu extracte mensual. Si detectes algun càrrec dubtós o algun error, informa la teua entitat d'això com més prompte millor.
 • Si no fas ús habitual de la targeta, comprova periòdicament que segueix en el teu poder.
 • Porta el número de telèfon que t'haja facilitat l'entitat per a trucar en cas d'emergència per si has de comunicar la pèrdua o robatori, però porta-lo sempre en un lloc separat de la targeta.
 • Mai deixes a la vista el teu número de targeta (com en l'exterior d'un sobre, o en una postal) ni el facilites a cap desconegut.
 • Guarda bé o destrueix tota la documentació que continga el teu nom i número de targeta (com els rebuts).No tires els rebuts al fem.És més segur tallar-los en trossos perquè ningú puga obtindre la informació.
 • Porta només les targetes de crèdit que realment utilitzes, sobretot en els viatges.
 • No utilitzes mai una targeta de crèdit com a identificació personal.