Saltar al contenido principal
Buscar Buscador
Salir

Encuentra lo que estás buscando

Els xecs

Un xec és un document utilitzat com a mitjà de pagament pel qual una persona (el lliurador) ordena a una entitat bancària (el lliurat) que pague una determinada quantitat de diners a una altra persona o empresa (el beneficiari o tenidor). El lliurador pot ser també el beneficiari, com ocorre quan un utilitza un xec per a traure diners del seu propi compte.

Quins subjectes intervenen a l'hora d'emetre un xec?

 • El lliurador: és la persona o empresa que emet i signa el xec.
 • El lliurat: és l'entitat bancària que paga l'import del xec.
 • El tenidor o beneficiari: és la persona o empresa que pot cobrar el xec.

En unes certes ocasions també pot existir un endossant i/o un avalador.


Modalitats de xecs

Es aquel emitido contra la cuenta corriente de una persona física o jurídica (empresa). A los titulares de cuentas corrientes se les entrega un talonario personalizado con cheques impresos que pueden utilizar como medio de pago, y en los que figuran:

 • El número de cheque y código de identificación.
 • El código IBAN que identifica la cuenta.

El uso del cheque personal como medio de pago ha disminuido con la aparición de otros más cómodos, como las tarjetas de crédito y la banca online, pero sobre todo debido a los inconvenientes que dificultan su cobro.

Para hacer efectivo el pago de un cheque personal, es necesario que el librador disponga de los fondos necesarios en la entidad que figura como librado. Es decir, si alguien te paga con un cheque personal, no tienes garantía de poder cobrarlo. Si el librador no tiene dinero suficiente en su cuenta, el banco no lo abonará y tendrás que reclamar el pago. Las entidades cobran además altas comisiones por cada cheque devuelto por fondos insuficientes; en España, estas comisiones (normalmente un 2%-3% del valor del cheque, con un mínimo de 9 euros) no las paga quien coloca el cheque sin fondos, sino el que lo presenta para su cobro.

Incluso cuando hay fondos suficientes, si no se cobra el cheque en la misma entidad que el librado (incluso en la misma sucursal), el beneficiario tendrá que pagar una comisión.

Por último, hay que citar los problemas relacionados con la seguridad. Existe la posibilidad de fraude por falsificación o alteración del cheque, lo que puede perjudicar tanto al emisor del mismo como a la persona que lo pretende cobrar.

Es una modalidad de cheque personal en la que la entidad bancaria que ha de pagar (el librado) asegura que hay fondos y que por tanto se pagará. Para garantizar la operación, la entidad bancaria retiene ese importe de la cuenta del librador, además de la comisión que habitualmente se cobre por ese servicio. La entidad anota en el cheque la palabra conformado, certificado u otro término similar y lo firma.

Muchos acreedores exigen los pagos con cheques conformados.

Es aquel en el que el librador (el que firma el cheque) es la propia entidad bancaria que debe pagarlo (el librado). No hace falta tener una cuenta corriente en la entidad para comprar este servicio en caso de tener que utilizarlo como medio de pago.

Es aquel en el que el librado es el Banco de España. Normalmente el librador es una entidad de crédito. Estos dos últimos tipos, al igual que el cheque conformado, refuerzan las garantías del documento.

En realidad no se trata de un medio de pago, sino de un recibí. Es un documento que firma el cliente en prueba de que ha recibido dinero en efectivo de su propia cuenta desde la ventanilla.

Es el que se puede canjear por dinero en efectivo y utilizar como medio de pago en casi todo el mundo. No está relacionado con una cuenta corriente, sino que se paga como un servicio en el momento de recibirlos. Los cheques de viaje son emitidos por entidades bancarias y otros intermediarios financieros no bancarios de reconocida presencia internacional, como VISA, American Express, MasterCard, etc., en euros o en divisas (dólares, libras, yenes…). En caso de robo o pérdidas se pueden sustituir, siempre que no hayan sido ya cobrados.

Coneix les diferents formes d'emetre xecs

Qualsevol persona que presenta aquest tipus de xec té dret a cobrar-lo. Vas amb compte: si ho perds i qualsevol ho cobra, no podràs reclamar res.

En aquest cas, només la persona o empresa el nom de la qual figura en el xec el podrà cobrar.

No obstant això, existeix la possibilitat de transferir el dret de cobrament a un tercer mitjançant el que es diu el “endós”. Per a endossar un xec, el beneficiari escriu en el document el nom d'una altra persona, qui passa a ser el nou beneficiari, i el signa. Els xecs nominatius poden incloure la clàusula “a l'ordre”, que permet expressament el seu endós o la clàusula “no a l'ordre” que impedeix la seua transmissió mitjançant endós.

Barrem un xec quan dibuixem dues línies diagonals paral·leles en el seu anvers. D'aquesta manera només pot ser cobrat en una determinada entitat bancària, perquè aquesta al seu torn ho cobre en l'entitat lliurada. Els xecs poden “barrar-se”, bé pel lliurador, bé pel tenidor.

Nota: si eres client de l'entitat que ha de pagar-ho (lliurat), normalment podràs cobrar un xec barrat en efectiu.

Si un xec porta escrita l'expressió “abonar en compte” significa que els diners no es podran retirar en efectiu, sinó que hauran de ser ingressats en un compte bancari. Això es fa per a reduir el risc en cas de pèrdua o robatori.

Els xecs barrats i els xecs per a abonar en compte faciliten la identificació de qui els cobra.

​​​​​​​

Els elements d'un xec: Els següents elements són obligatoris en un xec i la falta de qualsevol d'ells l'invalidaria.

 • La denominació específica de “xec” inserida en el document (en l'idioma emprat per a la redacció del mateix).
 • El mandat de pagar una determinada quantitat de diners en euros o en moneda estrangera.
 • El nom del lliurat, sempre una entitat bancària.
 • La signatura del lliurador.

Existeixen requisits naturals la comissió dels quals és suplida per la llei en aquests termes:

 • Data d'emissió: seran vàlids els xecs emesos sense data (l'afegirà després el beneficiari) igual que aquells xecs amb data posterior o anterior a l'expedició.
 • Lloc de pagament: si no està especificat, es considerarà lloc de pagament del xec el que aparega al costat del nom del lliurat. Si s'han designat diversos llocs, el xec serà pagable en el primer d'ells. A falta d'aquestes indicacions, el xec es pagarà en el lloc de la seua emissió.
 • Lloc d'emissió: si no apareix indicat en el xec aquest es considerarà emés en el lloc que aparega al costat del nom del lliurador.

​​​​​​​

Si tens pensat operar amb xecs, pren nota dels següents consells:

 • No és aconsellable emplenar el xec fins al moment d'entregar-lo o utilitzar-lo.
 • Mai escrigues xecs “en blanc”, és a dir signats per tu, però sense especificar l'import a pagar. És una pràctica summament arriscada ja que una altra persona podria posar l'import que vulga i tu estaries obligat al seu pagament.
 • Per a major seguretat, l'import a pagar s'escriu dues vegades: una en números i una altra en lletres. En els dos casos s'envolta l'import amb símbols o línies perquè ningú puga escriure xifres o paraules addicionals.
 • Per exemple, si escrius 50,00 €, algú podria afegir un 9 davant i convertir l'import a pagar a 950,00 €. Per a impedir això s'escriu #50,00# €.
 • Tingues en compte que un xec és pagable a la vista, és a dir en el moment de la seua presentació, encara que escribes una data d'emissió futura.
 • D'altra banda, si vols tindre constància de qui ha cobrat el xec, estén-lo nominatiu i barrat o a abonar en compte.
 • Mantingues sempre els fons necessaris en el teu compte per a cobrir l'import del xec i no oblides signar-lo.
 • Si et paguen amb un xec, assegura't que no falta cap dels elements essencials.
 • Si vols cobrar el xec en efectiu, per a evitar comissions, presenta'l en la mateixa sucursal que figura com lliurat.
 • Normalment, tampoc hauràs de pagar comissions si ho abones en un compte de la mateixa entitat.
 • Tingues en compte que, si ingresses un xec procedent d'una altra entitat en el teu compte, la data valor serà el dia hàbil després de l'operació.
 • Si no coneixes bé a la persona o empresa que estén el xec, pot ser millor exigir un xec confirmat o un altre mitjà de pagament.

¡No te pierdas nada!

Mantente al día de todas las novedades de Finanzas para Todos suscribiéndote a nuestra newsletter. Todas las novedades sobre finanzas, en tu correo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam dapibus aliquam ipsum, quis posuere ligula eleifend vel. Morbi rhoncus, dolor vitae blandit volutpat, tortor neque tincidunt eros, id hendrerit orci sem vel nisl. Nunc lacinia neque non erat volutpat condimentum. Vestibulum in egestas turpis. Donec consequat odio quis fermentum convallis. Vivamus dui lorem, posuere vel leo in, tempor tempus tortor. Fusce rutrum dapibus gravida. Phasellus tempus, velit sit amet porta faucibus, nulla elit tempor lorem, at commodo ligula purus eget dui.