Saltar al contenido principal Saltar al contenido principal

Accessibilitat

Aquest lloc web www.diadelaeducacionfinanciera.es s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web d’acord amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic. 


Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme al RD 1112/2018 a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen tot seguit. 


Contingut no accessible

El contingut que s’esmenta a continuació no és accessible pels motius següents:

 • Manca de conformitat al RD 1112/2018:
  Podrien haver-hi fallades d'edició a la pàgina web i als documents finals, encara que s'està treballant per millorar-ho.
 • Càrrega desproporcionada
  No aplicable.
 • El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable:
  Serveis de mapa i cartografia en línia.

Preparació d’aquesta declaració d'accessibilitat

 • Aquesta declaració es va preparar el 20 d'agost de 2019.
 • El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació que ha dut a terme el mateix organisme. 

Última revisió de la declaració: divendres, 27 març de 2020. 


Observacions i dades de contacte

Es poden fer comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018), com per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relatiu a l'accessibilitat del lloc web.


A través del formulari electrònic o mitjançant contacte telefònic amb el Centre d'Ajuda a l'Usuari +34 91 338 6666. 

També pot sol·licitar que se li proporcioni en un format accessible els continguts publicats en aquest lloc web que estiguin exclosos de l'obligació de ser accessibles i formular queixes relatives als requisits d'accessibilitat (article 10.2.b del RD 1112/2018) a través de l’enllaç següent: https://sedeelectronica.bde.es/sede/es/menu/tramites/servicios/solicitudes--quejas-y-reclamaciones-sobre-accesibilidad-de-sitios-web-y-aplicaciones-para-dispositivos-moviles-del-banco-de-espana.html

Les comunicacions, sol·licituds i queixes sobre accessibilitat d'aquest lloc web seran rebudes i tractades per la Divisió de Governança i Transparència del Banc d'Espanya. 


Procediment d'aplicació

Pot iniciar una reclamació contra la resposta a una sol·licitud d'informació accessible o una queixa relacionada amb l'accessibilitat d'aquest lloc web (article 13 del RD 1112/2018) a través de l’enllaç següent: 

https://sedeelectronica.bde.es/sede/es/menu/tramites/servicios/solicitudes--quejas-y-reclamaciones-sobre-accesibilidad-de-sitios-web-y-aplicaciones-para-dispositivos-moviles-del-banco-de-espana.html 

El vicesecretari general del Banc d'Espanya ha de resoldre les reclamacions sobre accessibilitat digital d'aquest lloc web.