Saltar al contenido principal
Buscar Buscador
Salir

Encuentra lo que estás buscando

Nire aurrekontuaTresna honek zure erretiroa planifikatzen lagunduko dizu; hilean eta urtean zenbat diru eskuratu ahal izango duzun jakiteko aukera izango duzu, urtean diru-kopuru jakin bat inbertitzen hasiz gero.

{{ title }}

{{ summary }}

{{ category.title }} {{ category.total }}   Collapse
{{ expense.title}}
{{ category.title }} {{ category.total }}   Collapse
{{ expense.title}}
{{ category.title }} {{ category.total }}   Collapse
{{ expense.title}}
{{ category.title }} {{ category.total }}   Collapse
{{ expense.title}}

Resultados

  • Ingresos netos {{ formatCurrencyNumber(totalSaving * period) }}

  • Gastos {{ formatCurrencyNumber(totalBills * period) }}
  • Gastos fijos obligatorios {{ formatCurrencyNumber(fixedExpenses.total * period) }}
  • Gastos variables necesarios {{ formatCurrencyNumber(variableExpenses.total * period) }}
  • Gastos discrecionales {{ formatCurrencyNumber(discretionaryExpenses.total * period) }}
  • Diferencia {{ formatCurrencyNumber(totalDifference * period) }}

{{ footerInfo }}