Saltar al contenido principal Saltar al contenido principal

Accessibilitat

Aquest lloc web www.diadelaeducacionfinanciera.es s'ha compromés a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic. 


Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb l'RD 1112/2018 a causa de les excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació. 


Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent: 

 • Falta de conformitat amb l'RD 1112/2018:
  Podrien existir fallades d'edició en la pàgina web i en els documents finals, encara que s'està treballant en la seua millora. 
 • Càrrega desproporcionada:
  No aplica. 
 • El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable:
  Serveis de mapa i cartografia en línia.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat 

 • La present declaració va ser preparada el 20 d'agost de 2019.
 • El mètode emprat per a preparar la declaració ha sigut una autoavaluació duta a terme pel propi organisme.

Última revisió de la declaració: 27 de març de 2020.


Observacions i dades de contacte 

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a de l'RD 1112/2018) com per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web

A través del formulari electrònic o mitjançant contacte telefònic amb el Centre d'Ajuda a l'Usuari +34 91 338 6666.

També pot sol·licitar que se li proporcione en un format accessible aquells continguts publicats en aquest lloc web que estiguen exclosos de l'obligació de ser accessibles i formular queixes relatives als requisits d'accessibilitat (article 10.2.b del RD 1112/2018) a través del següent enllaç: https://sedeelectronica.bde.es/sede/es/menu/tramites/servicios/solicitudes--quejas-y-reclamaciones-sobre-accesibilidad-de-sitios-web-y-aplicaciones-para-dispositivos-moviles-del-banco-de-espana.html 

Les comunicacions, sol·licituds i queixes sobre accessibilitat d'aquest lloc web seran rebudes i tractades per la Divisió de Governança i Transparència del Banc d'Espanya. 


Procediment d'aplicació 

Pot iniciar una reclamació contra la resposta a una sol·licitud d'informació accessible o queixa relacionada amb l'accessibilitat d'aquest lloc web (article 13 del RD 1112/2018) a través del següent enllaç:

https://sedeelectronica.bde.es/sede/es/menu/tramites/servicios/solicitudes--quejas-y-reclamaciones-sobre-accesibilidad-de-sitios-web-y-aplicaciones-para-dispositivos-moviles-del-banco-de-espana.html 

Les reclamacions sobre accessibilitat digital d'aquest lloc web seran resoltes pel Sotssecretari General del Banc d'Espanya.