Saltar al contenido principal
Buscar Buscador
Salir

Encuentra lo que estás buscando

Accesibilidade (vella)

A Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV) comprometeuse a facer accesible o sitio web de Finanzas para Todos de conformidade co Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público (de aquí en diante, Real Decreto 1112/2018 ).

A presente declaración de accesibilidade aplícase ao sitio web https://www.finanzasparatodos.es

Situación de cumprimento

Este sitio web é parcialmente conforme co RD 1112/2018 debido ás excepcións e á falta de conformidade dos aspectos que se indican a continuación.

Contido non accesible

O contido que se recolle a continuación non é accesible polos seguintes motivos:

 • Falta de conformidade co RD 1112/2018:
  • Nesta declaración de accesibilidade non se recollen as barreiras de páxinas externas aínda que formen parte do proceso de navegación.
  • O sitio web contén imaxes sen contido alternativo.
  • Os documentos PDF conteñen imaxes sen alternativas e falta o marcado de táboas e encabezamentos.
  • A estrutura de encabezamentos das páxinas contén algúns saltos na xerarquía.
  • A secuencia de navegación a través do teclado e dos lectores de pantalla pode non ser significativa.
  • Os documentos PDF non conteñen o etiquetado que indica a orde secuencial de lectura aos lectores de pantalla.
  • Usáronse as cores para transmitir información sen ofrecer ningunha alternativa.
  • O contraste entre elementos textuais e non textuais co fondo tamén pode ser insuficiente para algúns usuarios con discapacidade visual.
  • O redimensionamiento do texto pode provocar que algúns contidos queden superpostos.
  • Incluíronse imaxes de texto.
  • Poderíase perder contido ou funcionalidade nalgunhas páxinas se o usuario non navega desprazándose en dúas dimensións.
  • Algúns elementos non son accesibles a través do teclado.
  • As etiquetas e os textos dos encabezamentos poden ser repetitivos ou incomprensibles para todos os tipos de usuarios. Tamén podería ser distinto o texto da etiqueta de control do formulario.
  • O título dalgunhas páxinas non inclúe o nome do sitio e a sección na que se atopa o usuario.
  • Hai páxinas nas que os títulos non describen a súa temática ou propósito.
  • O foco non segue unha orde secuencial.
  • O texto dalgunhas ligazóns non achega información contextual suficiente.
  • Algunhas páxinas non conteñen elementos que permitan localizar contidos por múltiples vías (buscadores, mapa web, etc.).
  • Os textos dos encabezamentos e etiquetas poden non ser comprensibles por todos os usuarios.
  • O foco do teclado non sempre é visible.
  • Nalgúns documentos PDF non se marcou o idioma xeral.
  • Algunhas partes da web que están en idiomas diferentes ao xeral non se marcaron co cambio de lingua correspondente.
  • O cambio de idioma dos textos dalgunhas páxinas non se marcou no código fonte para que os lectores de pantalla e os tradutores automáticos poidan detectalo.
  • Algúns formularios poden carecer de etiquetas e instrucións suficientes.
  • O validador automático do Consorcio W3C indica que existen erros no código HTML e nas follas de estilo CSS.
  • Algúns elementos interactivos non son accesibles para os lectores de pantalla.
  • Non se cumpren todos os criterios da norma UNE EN 301 549 v2.1.2.
 • Carga desproporcionada
  • Non aplica.
 • Contido que non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable
  • Poderían existir ficheiros ofimáticos en PDF ou outros formatos publicados antes do 20 de setembro de 2018 que non cumpren na súa totalidade os requisitos de accesibilidade.

Preparación da presente declaración de accesibilidade

A presente declaración foi preparada o 30 de setembro de 2022.

O método empregado para preparar a declaración foi unha autoavaliación con recursos externos realizada polo propio organismo.

Última revisión da declaración : 30 de setembro de 2022.

Observacións e datos de contacto

Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a do Real Decreto 1112/2018) como, por exemplo:

 • Informar sobre calquera posible incumprimento por parte deste sitio web.
 • Transmitir outras dificultades de acceso ao contido.
 • Formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade do sitio web.

As devanditas comunicacións poden realizarse a través de dúas vías:

Solicitudes de información accesible e queixas

Tamén pode solicitar que se lle proporcionen nun formato accesible os contidos publicados neste sitio web que estean excluídos da obriga de ser accesibles e formular queixas relativas aos requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.b do Real Decreto 1112/2018) a través da seguinte ligazón:

Formulario de solicitudes e queixas

As comunicacións, solicitudes e queixas sobre accesibilidade deste sitio web serán recibidas e tratadas polo Departamento de Estratexia, Innovación e Finanzas Sostibles.

Procedemento de aplicación

Pode iniciar unha reclamación contra a resposta a unha solicitude de información accesible ou queixa relacionada coa accesibilidade deste sitio web (artigo 13 do RD 1112/2018) cando:

 • a súa solicitude ou queixa se desestimase.
 • non estea de acordo coa decisión adoptada.
 • a resposta non cumpra os requisitos contemplados no artigo 12.5 do Real Decreto 1112/2018.
 • transcorrese o prazo de vinte días hábiles sen obter resposta da CNMV.

A persoa interesada poderá iniciar a reclamación para coñecer e opoñerse aos motivos da desestimación, instar á adopción das medidas oportunas no caso de non estar de acordo coa decisión adoptada, ou expoñer as razóns polas que considera que a resposta non cumpre cos requisitos esixidos. O procedemento de reclamación pode iniciarse a través da seguinte ligazón:

Formulario de reclamacións

As reclamacións sobre accesibilidade dixital deste sitio web serán resoltas pola Dirección Xeral de Política Estratéxica e Asuntos Internacionais.

¡No te pierdas nada!

Mantente al día de todas las novedades de Finanzas para Todos suscribiéndote a nuestra newsletter. Todas las novedades sobre finanzas, en tu correo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam dapibus aliquam ipsum, quis posuere ligula eleifend vel. Morbi rhoncus, dolor vitae blandit volutpat, tortor neque tincidunt eros, id hendrerit orci sem vel nisl. Nunc lacinia neque non erat volutpat condimentum. Vestibulum in egestas turpis. Donec consequat odio quis fermentum convallis. Vivamus dui lorem, posuere vel leo in, tempor tempus tortor. Fusce rutrum dapibus gravida. Phasellus tempus, velit sit amet porta faucibus, nulla elit tempor lorem, at commodo ligula purus eget dui.