Saltar al contenido principal
Buscar Buscador
Salir

Encuentra lo que estás buscando

Accessibilitat (vella)

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) s'ha compromès a fer accessible el lloc web de Finances per a Tothom de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (d'ara endavant, Reial decret 1112/2018 ).

Aquesta declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web https://www.finanzasparatodos.es/ca/inici

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb l'RD 1112/2018 degut a les excepcions i a la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible a causa dels motius següents:

 • Manca de conformitat amb l'RD 1112/2018:
  • En aquesta declaració d'accessibilitat no es recullen les barreres de pàgines externes, tot i que formin part del procés de navegació.
  • El lloc web conté imatges sense contingut alternatiu.
  • Els documents PDF contenen imatges sense alternatives i manca de marcatge de taules i encapçalaments.
  • L'estructura dels encapçalaments de les pàgines conté alguns salts en la seva jerarquia.
  • La seqüència de navegació a través de teclat i lectors de pantalla pot no ser significativa.
  • Els documents PDF no contenen l'etiquetatge que indica l'ordre seqüencial de lectura als lectors de pantalla.
  • S'ha fet ús del color per transmetre informació sense oferir cap alternativa.
  • El contrast entre elements textuals i no textuals amb el fons pot ser també insuficient per a alguns usuaris amb discapacitat visual.
  • El redimensionament del text pot fer que alguns continguts quedin superposats.
  • S'hi han inclòs imatges de text.
  • Es podria perdre contingut o funcionalitat en algunes pàgines si l'usuari no navega fent scroll en dues dimensions.
  • Alguns elements no són accessibles a través del teclat.
  • Les etiquetes i els textos dels encapçalaments poden ser repetitius o incomprensibles per a tots els tipus d'usuaris i diferents del text de l'etiqueta del control de formulari.
  • El títol d'algunes pàgines no inclou el nom del lloc i la secció en què es troba l'usuari.
  • Hi ha pàgines en què els títols no en descriuen la temàtica o el propòsit.
  • El focus no segueix un ordre seqüencial.
  • El text d'alguns enllaços no aporta prou informació contextual.
  • Algunes pàgines no contenen elements que permetin localitzar continguts per múltiples vies (cercadors, mapa web, etc.).
  • Els textos dels encapçalaments i les etiquetes poden no ser comprensibles per a tots els usuaris.
  • El focus del teclat no sempre és visible.
  • En alguns documents PDF no s'ha marcat l'idioma general.
  • Algunes parts del web que estan en idiomes diferents del general no s'han marcat amb el canvi d’idioma corresponent.
  • El canvi d'idioma dels textos d'algunes pàgines no s'ha marcat al codi font per tal que els lectors de pantalla i els traductors automàtics el puguin detectar.
  • En alguns formularis hi poden mancar etiquetes i instruccions suficients.
  • El validador automàtic del Consorci W3C indica que hi ha errors al codi HTML i als fulls d'estil CSS.
  • Alguns elements interactius no són accessibles per als lectors de pantalla.
  • No es compleixen tots els criteris de la norma UNE EN 301549 v2.1.2.
 • Càrrega desproporcionada
  • No s'aplica.
 • Contingut que no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable
  • Hi podria haver fitxers ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin en la seva totalitat els requisits d'accessibilitat.

Preparació d'aquesta declaració d'accessibilitat

Aquesta declaració es va preparar el 30 de setembre de 2022.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació amb recursos externs feta pel mateix organisme.

Última revisió de la declaració : 30 de setembre de 2022.

Observacions i dades de contacte

Podeu fer comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a del Reial decret 1112/2018), com ara:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora en relació amb l'accessibilitat del lloc web.

Aquestes comunicacions es poden fer a través de dues vies:

Sol·licituds d'informació accessible i queixes


També podeu sol·licitar que se us proporcionin en un format accessible els continguts publicats en aquest lloc web que estiguin exclosos de l'obligació de ser accessibles i formular queixes relatives als requisits d'accessibilitat (article 10.2.b del Reial decret 1112/2018) a través de l'enllaç següent:


Formulari de sol·licituds i queixes

Les comunicacions, les sol·licituds i les queixes sobre accessibilitat d'aquest lloc web es rebran i tractaran pel Departament d'Estratègia, Innovació i Finances Sostenibles.

Procediment d'aplicació

Podeu iniciar una reclamació contra la resposta a una sol·licitud d'informació accessible o queixa relacionada amb l'accessibilitat d'aquest lloc web (article 13 de l'RD 1112/2018) quan:

 • la vostra sol·licitud o queixa s'hagi desestimat;
 • no estigueu d'acord amb la decisió adoptada;
 • la resposta no compleixi els requisits que preveu l'article 12.5 del Reial decret 1112/2018; o
 • hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta de la CNMV.

La persona interessada podrà iniciar la reclamació per conèixer els motius de la desestimació i oposar-s'hi, instar l'adopció de les mesures oportunes en cas de no estar d'acord amb la decisió adoptada o exposar les raons per les quals considera que la resposta no compleix els requisits exigits. El procediment de reclamació es pot iniciar a través de l'enllaç següent:

Formulari de reclamacions

Les reclamacions sobre accessibilitat digital d'aquest lloc web les resoldrà la Direcció General de Política Estratègica i Afers Internacionals.

¡No te pierdas nada!

Mantente al día de todas las novedades de Finanzas para Todos suscribiéndote a nuestra newsletter. Todas las novedades sobre finanzas, en tu correo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam dapibus aliquam ipsum, quis posuere ligula eleifend vel. Morbi rhoncus, dolor vitae blandit volutpat, tortor neque tincidunt eros, id hendrerit orci sem vel nisl. Nunc lacinia neque non erat volutpat condimentum. Vestibulum in egestas turpis. Donec consequat odio quis fermentum convallis. Vivamus dui lorem, posuere vel leo in, tempor tempus tortor. Fusce rutrum dapibus gravida. Phasellus tempus, velit sit amet porta faucibus, nulla elit tempor lorem, at commodo ligula purus eget dui.