Saltar al contenido principal
Buscar Buscador
Salir

Encuentra lo que estás buscando

Com gestionar els deutes?

​​​​​​​

El fons d'emergència: Per què és important?

Hi ha moltes coses en la vida que s'escapen del nostre control. Els electrodomèstics es desbaraten, els cotxes s'avarien, les persones poden tindre accidents, divorciar-se, emmalaltir o perdre els seus treballs. Les despeses imprevistes que poden sorgir són infinites i a més apareixen en els moments menys oportuns.

Si no comptes amb un matalàs de diners adequats al qual pugues recórrer immediatament, qualsevol emergència podria fer que tots els teus plans s'ensorraren. Comptar amb un estalvi per a imprevistos, pot evitar que hages de recórrer a opcions més costoses com, per exemple:

Demanar un préstec o pagar amb targeta de crèdit. Endeutar-nos més en temps difícils és poc aconsellable, ja que els interessos augmentarien les nostres despeses fixes si més no ens ho podem permetre. És la millor manera de caure en la trampa d'un endeutament cada vegada major. A més, en casos de necessitat, ens podem veure forçats a acceptar condicions poc favorables.

Vendre possibles inversions a més llarg termini, com a accions o fons d'inversió, per a convertir-les en recursos líquids. A més, pot ocórrer que en aqueix moment els mercats no siguen favorables i calga vendre a un preu inferior o fins i tot amb pèrdues. I encara que no fora així, estaríem sabotejant els nostres objectius a llarg termini en desfer-nos d'aquestes inversions.

No podem evitar que arriben moments difícils, però un fons d'emergència pot pal·liar la situació...

La quantitat necessària que cal tindre en el fons d'emergència depén de les circumstàncies personals: amb quins ingressos compta la família, quantes persones estan al nostre càrrec i quines altres opcions tindríem per a trobar diners ràpidament en cas de necessitat.

Es recomana acumular un fons equivalent a entre tres i sis mesos de despeses.


On guardar el teu fons d'emergència?

Els diners del teu fons d'emergència hauràs de guardar-lo tenint en compte els següents aspectes:

Los imprevistos, por definición, no se prevén, así que el dinero del fondo de emergencia tiene que estar fácilmente disponible cuando se necesita.

El fondo de emergencia es su colchón de seguridad; por ello, deposítalo en productos sin riesgo donde le garanticen la preservación del capital, que su dinero siempre va a estar ahí.

En el caso del fondo de emergencia, la disponibilidad y seguridad son más importantes que la rentabilidad, pero tampoco interesa tener todo ese dinero inmovilizado en una cuenta o debajo del colchón, sin producir nada.

Algunas opciones:

  • Cuentas bancarias a la vista remuneradas que ofrecen total liquidez y pagan intereses. Estas cuentas remuneradas no suelen admitir domiciliaciones de recibos porque están concebidas para ahorrar, no como cuenta operativa. Normalmente se abonan los intereses cada mes. Hay que consultar si se exige un saldo mínimo y si existen comisiones y gastos que puedan "comerse" esa rentabilidad.
  • Fondos de dinero, o fondos de inversión monetarios: fondos de inversión que invierten en activos financieros de renta fija a corto plazo, como por ejemplo letras del tesoro y pagarés de empresas.


Endeutar-se és utilitzar diners prestats per comprar ara i pagar més tard

És pràcticament impossible passar tota la vida sense endeutament. La majoria no podem pagar d'una sola vegada ni un habitatge ni un cotxe, per exemple. A més, en unes certes ocasions demanar diners prestats té més sentit que desemborsar tota la quantitat de colp, i fins i tot pot resultar beneficiós fiscalment.

​​​​​​​

​​​​​​​

COMPTE!

Un excés d'endeutament fa estralls en qualsevol pressupost, ja que pot augmentar les nostres despeses fixes mensuals fins a nivells insostenibles. Aquesta situació fa que siga una angoixa arribar a fi de mes i que resulte impossible estalviar prou per a aconseguir els nostres objectius financers a mitjà i llarg termini.

Els deutes

Com saber si estem endeutats en excés?

Molts experts diuen que el total dels pagaments mensuals destinats a pagar deutes, és a dir, les quotes i interessos de la hipoteca i dels altres préstecs, incloent les targetes de crèdit, no ha d'excedir el 40% dels ingressos mensuals. Uns altres estableixen aquest límit en un 35%.


Hui dia, a causa de l'alt cost de l'habitatge, pot resultar molt difícil no excedir aquest 40%, però continua sent un objectiu.


Estàs endeutat en excés?

​​​​​​​null

​​​​​​​

Una bona gestió de l'endeutament, és a dir, la utilització intel·ligent de crèdit, ens permet:

  • Augmentar el nostre poder adquisitiu immediat
  • Millorar el nostre nivell de vida
  • Solucionar emergències financeres
  • Mantindre els costos del crèdit a nivells raonable

Quant saps sobre el crèdit?

Quin és el cost d'endeutar-nos?

Disposar d'un crèdit sol implicar haver de pagar interessos, comissions i altres despeses. A més, és important saber que un finançament “sense interessos” no significa que el cost del crèdit siga zero. Per això, és important conéixer les diferències entre la TIN i la TAE i saber quin dels dos és l'indicador més adequat per a comparar els diferents productes que ofereixen les entitats:

El interés es el importe que la entidad financiera cobra por el servicio de prestarnos su dinero. El tipo de interés puede ser fijo o variable. 

Un tipo de interés fijo es el que se mantiene igual durante la vida del préstamo o crédito. 

Un tipo de interés variable puede subir o bajar durante la vida del préstamo. Están vinculados a un tipo de referencia. El más habitual es el Euribor, al menos en las operaciones hipotecarias. 

Es muy importante distinguir entre tipo de interés nominal y la TAE. 

Si quieres calcular la cuota, la rentabilidad o la TAE de tu préstamo hipotecario o personal, puedes hacerlo con estos simuladores. 

La TAE (Tasa Anual Equivalente) es un indicador que, en forma de tanto por ciento anual, revela el coste o rendimiento efectivo de un producto financiero, ya que incluye el interés y los gastos y comisiones bancarias.

Al contratar un depósito interesa una mayor TAE, ya que implicaría mayor rentabilidad, mientras que, para pedir un crédito, una menor TAE, implica menor coste. Es el indicador más adecuado para comparar los distintos productos que ofertan las entidades.

Algunos créditos pueden tener un tipo de interés nominal bajo, pero muchas comisiones por otros conceptos: de apertura, de amortización parcial, de cancelación o de estudio. Así, un crédito con un tipo de interés nominal del 3% puede resultar mucho más costoso que otro con el 5%.

Al comparar distintos préstamos y créditos, siempre hay que utilizar la TAE, pero teniendo en cuenta los siguientes consejos:

  • Compara la TAE de préstamos a un mismo plazo. Las comisiones hacen que sea diferente según el plazo para el que se calculan.
  • Ten cuidado al comparar la TAE de un préstamo fijo con la de otro variable; en este último caso será siempre una tasa teórica, porque no hay manera de saber a priori cuál va a ser la evolución del índice de referencia. En el caso de un préstamo de tipo de interés fijo la comparación es fácil: cuanto menor es la TAE menos dinero pagaremos.


¡No te pierdas nada!

Mantente al día de todas las novedades de Finanzas para Todos suscribiéndote a nuestra newsletter. Todas las novedades sobre finanzas, en tu correo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam dapibus aliquam ipsum, quis posuere ligula eleifend vel. Morbi rhoncus, dolor vitae blandit volutpat, tortor neque tincidunt eros, id hendrerit orci sem vel nisl. Nunc lacinia neque non erat volutpat condimentum. Vestibulum in egestas turpis. Donec consequat odio quis fermentum convallis. Vivamus dui lorem, posuere vel leo in, tempor tempus tortor. Fusce rutrum dapibus gravida. Phasellus tempus, velit sit amet porta faucibus, nulla elit tempor lorem, at commodo ligula purus eget dui.